Groep studenten praten met elkaar

Inhoud leergang

Je leert van en met elkaar. In de groep word je getraind op het doen van teaminterventies en werken we aan de dilemma's en dynamiek van de groep.

De actuele ontwikkelingen waar we ons in de leergang op richten zijn diversiteit, conflictcoaching en het doen van interventies. Verder leer je hoe je een groep helpt zich te ontwikkelen tot een sterk en vitaal team dat resultaten boekt.

Eigen leerdoelen centraal

We gaan tijdens de leergang Teamcoaching uit van action learning, wat betekent dat er een wisselwerking is tussen theorie, praktijk en persoonlijke ontwikkeling. We sluiten aan bij de kennis en vaardigheden die je al eerder via een opleiding of werkervaring hebt verworven. We verwachten dat je jouw eigen leerdoelen centraal stelt tijdens het volgen van de leergang Teamcoaching. We gaan er vanuit dat je enige basiskennis van coachen en organisatiekunde bezit. Na afloop van de leergang ben je competent als teamcoach. Je voldoet aan de eisen die de StiR/NOBCO stelt aan de competenties van een teamcoach.

Ervaren docenten

Je krijgt les van ervaren docenten. De docenten zijn als coach geregistreerd bij de NOBCO.

Doelen van de Leergang Teamcoaching

Na afronding van deze leergang:

  • Ben je in staat om de dynamiek in groepen te herkennen en te duiden. 
  • Ben je in staat om een ontwikkeltraject voor een team vorm te geven.
  • Weet je welke interventies ingezet kunnen worden op welke momenten om het team naar een hoger plan te tillen.
  • Weet je jezelf op een persoonlijke en professionele manier in te zetten als teamcoach.

Werkwijze 

We werken met vaste groepen van maximaal vijftien deelnemers. Er is ruimte voor eigen visie en diversiteit aan achtergrond van de deelnemers. Elke groep heeft vaste kerndocenten. De leergang is opgebouwd rondom de verschillende teamfases. De dynamiek van de groep zelf wordt ingezet als leermateriaal.

NOBCO

De NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) heeft de leergang Teamcoaching in 2018 beoordeeld en 54 PE-vignet uren toegekend.

Logo NOBCO

Erkend door StiR

De leergang Teamcoaching is erkend door StiR. Na afstuderen is het mogelijk je te laten registreren als erkend teamcoach. StiR is een onafhankelijke stichting die de beroepsregistraties en registers beheert van supervisoren, coaches en overige professioneel begeleiders. StiR is daarmee een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland.

logo STIR  

Erkend door SRPO

De leergang Teamcoaching is sinds september 2016 erkend door Schoolleidersregister PO bij het professionaliseringsthema 'Persoonlijk Leiderschap' en bij het deelthema 'Omgaan met verschillen als team'.  

Logo Schoolleidersregister PO 

Naar het studieprogramma

Certificering

Na afstuderen ontvang je een post-hbo-certificaat en je kunt je laten certificeren als teamcoach bij de STiR.