Twee vrouwen met elkaar in gesprek

Studieprogramma

De introductietraining Coaching is een intensieve basistraining van drie losse lesdagen in een periode van drie maanden.

Interactief en praktijkgericht. Twee belangrijke kenmerken van de introductietraining Coaching. Met deze training ontwikkel je jouw kwaliteiten en vaardigheden als coach en maak je kennis met verschillende werkvormen, methodieken en onderliggende theorieën, die je in je dagelijkse werkomgeving kunt inzetten. Je werkervaring is het uitgangspunt bij de start van de training. We gaan uit van action learning, wat betekent dat er een wisselwerking is tussen theorie, praktijk en persoonlijke professionele ontwikkeling.

Programma    Onderwerp    Inhoud 
Dag 1   Basishouding van de coach  
 • kennismaken met elkaar en de training
 • wat is coaching?
 • visie op leren
 • resultaatgericht coachen, doelen stellen en bereiken
 • de 4 A's: aandachtig luisteren, aansluiten bij de ander, accepteren zonder oordeel, authenticiteit
 • eigenaarschap en verantwoordelijkheid 
 • rapport
 • reflecteren
Dag 2  Basisvaardigheden van de coach
 • communicatietheorie: verschillende aspecten van een boodschap, niveaus van luisteren, (non)verbale signalen waarnemen en interpreteren
 • de vier niveaus van luisteren
 • de kunst van het vragen stellen: de vraag achter de vraag, effectief gebruik van stilte
 • interventietechnieken 
 • feedback geven en confronteren
 • coachingsstijlen
 • opbouw van een onderzoekend coachingsgesprek
Dag 3  Methodisch coachen
 • oplossingsgerichte stijlen: GROW en Oplossingsgericht coachen
 • oefenen met een trainingsacteur
 • belemmeringen in leren
 • omgaan met weerstand 

Toetsing

Om de eindcriteria van de training te halen, voer je tijdens de training minimaal zes coachende gesprekken van een uur, binnen of buiten je werkomgeving. Je rondt de introductietraining Coaching af met een beknopt portfolio waarin je aan de hand van concrete praktijksituaties jouw vaardigheden, valkuilen en houding als coach beschrijft. Na het afronden van de training ontvang je een certificaat.  

Is dit wat voor jou?