Vrouw buiten in Zwolle

Inhoud intervisie

Steeds meer organisaties kiezen voor zelfsturende teams met teamcoaches en minder management.

Deze ontwikkeling vraagt van teamcoaches een deskundige en frisse blik op teamontwikkeling en het begeleiden van transitieprocessen. Een complexe opgave die, door de solistische rol van een teamcoach, vaak gepaard gaat met veel vragen.

Leren van en met collega-teamcoaches

In de Intervisie voor teamcoaches bekwaam je je, onder deskundige begeleiding van docenten, verder als professional in het begeleiden van processen in teams en organisaties. Je reflecteert op je eigen teamcoachrol en leert van én met je collega-teamcoaches in intervisiegroepen. We streven naar veel diversiteit in de intervisiegroepen, waarbij er ook wordt gekeken naar de mate van ervaring. 

Vijf intervisiebijeenkomsten 

De intervisie bestaat uit vijf intervisiebijeenkomsten van 3 uur die over een jaar worden verdeeld. Eén intervisiebijeenkomst wordt, indien gewenst, ingevuld op basis van de vragen die er bij jou en je collega-teamcoaches leven. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op je leervraag, vragen we je om een actieve bijdrage te leveren aan de vormgeving van de bijeenkomsten.

Parallel proces

We werken met parallelle leerprocessen. Je brengt casussen in waardoor je inzicht krijgt in hoe je met je teamcoachrol in de praktijk om wilt gaan. Daarnaast oefenen we in de intervisiebijeenkomsten, zo kun je experimenteren met je vaardigheden. Reflectie en evaluatie zijn in elke bijeenkomst belangrijke onderdelen. 

Kijkje in de keuken

Je wordt aangemoedigd om een keer mee te lopen in de praktijk bij één van je collega-teamcoaches en elkaar feedback te geven als teamcoach/leidinggevenden.

Resultaat

De Intervisie voor teamcoaches biedt jou: 

  • inzicht in actuele trends en ontwikkelingen die je direct kunt toepassen in je eigen praktijk
  • inzicht in je eigen teamcoachrol en de effecten van je interventies 
  • inzicht in verschillende casussen en organisaties met betrekking tot het thema teamcoaching en de wijze waarop dat wordt ingevuld in de praktijk
  • inhoudelijke casussen (diverse leerniveaus) waardoor je kunt oefenen met verschillende interactieve methodieken en werkvormen. Je ontvangt hierbij feedback op seniorniveau van je medestudenten
  • het opbouwen van een netwerk van collega-teamcoaches
  • professionele begeleiding door een docent van de leergang Teamcoaching
  • verdere professionalisering als Teamcoach die je voor je lidmaatschap aan een beroepsorganisatie kunt inzetten

Onze docenten

De intervisiebijeenkomsten worden begeleid door docenten van de leergang Teamcoaching, die ook actief zijn als teamcoach in het werkveld of binnen de hogeschool. De docenten zijn op de hoogte van actuele trends en ontwikkelingen en brengen diverse werkvormen in waarmee kan worden geëxperimenteerd in de intervisiebijeenkomsten. 

Ook in maatwerk

De intervisiebijeenkomsten kunnen ook voor jou en/of jouw organisatie op maat worden gemaakt. Voor een maatwerkopleiding kun je contact opnemen met Ingrid Hullen-Zaat via het Windesheim Informatiecentrum

Certificering 

Je ontvangt een bewijs van deelname na afronding van de Intervisie voor teamcoaches. Dit kan je gebruiken voor je registratie als (team-)coach bij beroepsverenigingen.