Groep volwassenen praten met elkaar

Studieprogramma

De leergang kent drie blokken van twee dagen. Op de eerste dag van elk blok is er een avondprogramma.

We verwachten dat je voor elk blok de opgegeven literatuur leest. We vragen om casuïstiek uit je werksituatie. We verwachten dat je tussen de blokken werkt aan praktijkopdrachten. Tijdens de blokken besteden we kort aandacht aan de literatuur en theorie, we gaan vooral veel aan de slag met de praktijk.

Om de doelen van de leergang te bereiken werken we met en aan specifieke thema’s. Deze thema’s zijn: systemisch denken en kijken, werken vanuit dialogische principes, aandacht voor de liminale fase bij verandering, omgaan met stresseffecten. We vinden de praktijkinbreng van de deelnemers belangrijk. Het gaat immers om beweging en vernieuwing te creëren in de eigen werksituatie.

We verwachten dat je reflecteert op je eigen functioneren. Op deze manier werk je integraal aan het vergroten van je impact bij veranderingen en kun je het verschil maken. We werken in drie blokken van twee dagen op een externe, goed verzorgde locatie waar je ook overnacht. Op de eerste dag van elk blok is er ook een avondprogramma.

Verander de wereld en begin bij jezelf!

In de periode tussen de blokken werk je individueel en in een studiegroep  aan opdrachten om transfer van het geleerde in de praktijk te bevorderen. Naast het deelnemen aan de blokken verwachten we dat je gemiddeld nog twee dagdelen tussen de blokken moet reserveren voor literatuur, reflectie en praktijkopdrachten.

Blok 1 - Ik als individu            

- Kennismaken met elkaar en de leergang;
- Principes van persoonlijke effectiviteit bij sturen op veranderingen;
- Ik en veranderen. 
 Blok 2 - Ik en de ander - De principes van samen veranderen;
- Beïnvloeden en invloed ervaren;
- Dialoog en cocreëren.
Blok 3 - Ik en de organisatie - De principes van systemisch denken en kijken naar organisaties;
- De invloed benutten van onderstroom en bovenstroom;
- Het vuur aansteken en… brandend houden!

Afronding van de leergang

Je maakt een film, een verhaal of een schilderij waarin je laat zien hoe je verandering op gang hebt gebracht.