Groep volwassenen praten met elkaar

Inhoud training


We leven momenteel in een wereld van complexe situaties waar veel informatie te vinden is. Dat vergt een andere manier van werken, een manier die niet vastligt. Er zijn niet altijd kant- en klare oplossingen meer en dat vraagt om flexibiliteit.

De verandering van een oude naar een nieuwe situatie roept vaak ongemak, weerstand, verwarring en onzekerheid op. Je gaat aan het werk met jezelf als persoon die veranderingen ondergaat, die veranderingen van anderen wil begeleiden. In deze training staan we stil bij je persoonlijke effectiviteit om veranderingen te begeleiden. 

In deze training staan we stil bij je persoonlijke effectiviteit om veranderingen te begeleiden. Daarin begin je natuurlijk altijd bij jezelf. Hoe ervaar jij deze ervaring en hoe kan jij het verschil maken? We gaan aan het werk met jou als mens die veranderingen ondergaat, die veranderingen de ruimte moet geven en met de stress die hierbij komt kijken om te gaan.  

Focus op de liminale fase

Om de verandering tot stand te brengen, moet er een bepaalde gedragsverandering plaatsvinden bij de organisatie. Er is onrust binnen het bedrijf en de werkdruk loopt op. Deze training behandeld vier focuspunten die betrekking hebben op het begeleiden van veranderingen:

  • Omgaan met stress: hoe ga ik om met stressgevoelens?
  • Invloed van mijn gedragsverandering op het systeem: hoe maak ik complexe zaken eenvoudiger en houd ik rekening met alle factoren die hierbij komen kijken?
  • De liminale fase: je staat voor een bepaalde keuze of situatie en je weet eigenlijk niet zo goed wat je ermee aan moet. Er heerst onrust, de werkdruk gaat omhoog en soms weet je het allemaal even niet meer. Er is tijd nodig voor dit proces en er moet tijd voor worden ingepland. In deze training duiken we in deze fase en kijken we wat hier nodig is om dit proces te begeleiden.
  • De dialoog: luisteren we écht goed naar elkaar en begrijpen we elkaar wel goed? De dialoogtechnieken die je in deze training leert, zorgen ervoor dat mensen zich openstellen en dat er ruimte komt voor synergie en creativiteit.

Doelen van de training

  • Je kent en ontwikkelt je persoonlijke veranderkracht en je weet welke rol jij kan spelen bij het stimuleren van vernieuwingen in teams en in je organisatie.
  • Je kunt bij veranderingen effectief omgaan met stresseffecten van jezelf en van anderen.
  • Je ontwikkelt ideeën en creativiteit om oude patronen bij mensen, in teams en organisaties te doorbreken.
  • Je ontwikkelt een werkwijze om veranderingen van binnenuit aan te wakkeren en vorm te geven.

Diverse werkvormen

In deze training gaan we met verschillende werkvormen aan de slag. We werken met persoonlijke vragen en uitdagingen uit jouw eigen werksituatie. Daarbij kijk je altijd naar jezelf. Daar is ruimte voor nodig. Je neemt praktijksituaties mee naar de training om te bespreken. Je gaat terug naar deze situatie en vanuit de training krijg je tools aangereikt hoe je in je eigen praktijk aan de slag kunt. We houden niet alleen (individuele) presentaties, maar werken ook met metaforen, creativiteit en verbeelding. Er zijn veel oefenmomenten en we werken met dialogische gespreksvoering. 
De training bestaat uit drie blokken:
Hoe reageer ik zelf op verandering?
Verandering in groepen/teams
Verandering in de organisatie 

Bevlogen en gespecialiseerde trainers

De kerntrainers van de training zijn Corrie Horrel en Marinka van Beek. Zij zijn als docent en begeleider verbonden aan het expertteam coachen en supervisie van Windesheim.