C in de avond

Vijf tips voor het voeren van een coachend gesprek

Wil je de kwaliteit van je gesprekken verbeteren? Of op een meer coachende manier gesprekken voeren?

Vijf tips voor betere gesprekken:

1. Volledige aandacht

Om een gesprek met een medewerker of collega te laten slagen is het nodig dat je je hoofd leeg maakt voor de ander. Dat betekent dat je al je dagelijkse beslommeringen en de klussen die nog op je liggen te wachten even parkeert om je aandacht volledig op de ander te richten. Je medewerker of collega merkt dat jij er volledig bent en dat moedigt hem of haar aan je te vertrouwen en zich open te stellen. Een basishouding van oprechte interesse in wie er tegenover je zit, wat hem of haar beweegt of belemmert om doelen te bereiken kan je helpen om aandacht te richten. Bovendien is aandacht de basis voor de belangrijkste vaardigheid: actief luisteren.

Hoe ervaart je medewerker je volledige aandacht?Doordat je de ander aankijkt en ook je lichaam naar de ander toewendt. Zorg dat je ontspannen bent en rustig ademt en…. 

2. Sluit aan bij het verhaal van de ander

Ieder mens heeft zijn of haar eigen beeld van de werkelijkheid. Aansluiten bij het verhaal van de ander, betekent de ander volgen in dit beeld. Dat biedt de ander de ruimte om het eigen verhaal te vertellen. Om te kunnen aansluiten bij de belevingswereld en denkwereld van de ander is jouw volledige aandacht en oprechte interesse nodig. 

Jij volgt en gaat in op datgene wat de ander vertelt: je luistert, vraagt door en vat samen. Daarmee neem je de ander serieus en help je de ander zijn of haar eigen gedachten te vormen en te onderzoeken. Het helpt om ook non-verbaal aan te sluiten bij de ander en zijn of haar tempo, taalgebruik en lichaamstaal. Zo kan rapport ontstaan: een relatie die wordt gekenmerkt door harmonie, begrip, wederzijds vertrouwen en de bereidheid een ander te volgen.

3. Accepteer zonder oordeel

We kijken allemaal vanuit ons eigen perspectief en zien de wereld niet zoals ' ie is, maar zoals wij zelf zijn. Als we  vanuit ons eigen perspectief kijken, vinden we echter slechts datgene waar we naar op zoek zijn. We zijn snel geneigd tot een oordeel of mening: goed, slecht, aardig, stom, onsympathiek, slecht gekleed…. We kijken nu eenmaal naar de wereld door onze eigen bril!

Oprecht aandacht hebben voor en aansluiten bij de ander lukt alleen als je de ander kunt accepteren zoals hij is, zonder oordeel. Dit klinkt eenvoudig, maar valt in de praktijk niet altijd mee. Het helpt als je je bewust bent van je eigen reacties en (voor)oordelen en oprecht probeert de ander te begrijpen. 

Accepteren zonder oordeel betekent trouwens niet dat je het eens moet zijn met alles wat de ander vertelt, of dat je geen oordeel mag hebben over wat je hoort. Je zet je mening even opzij en bent je bewust dat het nu gaat om de betekenis die de ander aan zijn verhaal geeft.

En al vind je het gedrag van je medewerker nog zo ineffectief, het helpt als je hem of haar toch met respect behandeld en je realiseert dat elk gedrag een positieve intentie heeft. Wat wil je medewerker met dit gedrag bereiken? 

4. Wees authentiek

Authentiek zijn  volledig jezelf zijn, oprecht en je bewust van je kwaliteiten en valkuilen. Anderen hebben snel in de gaten als je interesse of empathie niet oprecht is. Wie oprecht en empathisch gevonden wil worden moet oprecht en empathisch zijn! Wat je zegt moet congruent zijn met je lichaamstaal, je houding en je gedrag. Empathisch ben je als je je vanuit oprechte interesse en aandacht probeert te verplaatsen in de beleving van de ander zonder je erin te verliezen.

5. Heb vertrouwen in de wijsheid en veerkracht van de ander

Ieder mens heeft z’n eigen wijsheid en draagt het antwoord op al z’n vragen in zich. Meestal hebben mensen ook de behoefte om hun kwaliteiten in te zetten of te ontwikkelen. Soms zijn er echter belemmeringen. Je kunt de ander helpen die te herkennen en te benoemen. Elk mens beschikt ook over hulpbronnen: eigenschappen die kunnen helpen om te ontwikkelen of een probleem op te lossen. Je kunt vertrouwen op iemands eigen innerlijke kracht en mogelijkheden, je hoeft die krachtbronnen ‘alleen maar’ te mobiliseren.

IntroductieTraining Coaching

Geïnteresseerd geraakt? Kijk dan eens naar de Introductietraining Coaching! De introductietraining Coaching is geschikt voor iedereen die graag de basisvaardigheden van coaching wil ontwikkelen of de Opleiding tot Coach wil volgen maar nog niet beschikt over basiskennis en -ervaring in coaching. In drie losse lesdagen in een periode van drie maanden ervaar je of coaching bij je past. Het is vervolgens mogelijk om door te stromen naar een van de andere opleiding op het gebied van coaching van Windesheim zoals de Opleiding tot Coach, de leergang Teamcoaching of Loopbaan- en talentcoaching.

Gratis proefles op 18 mei

Op een vrijblijvende manier kennismaken met de introductietraining Coaching en trainer Lydia ten Den? Dat kan op 18 mei 2019 van 10.00 tot 12.00 uur tijdens een informatieve (en gratis) proefles. Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar itc@windesheim.nl