C in de avond

Leergang voor jobcoaches: succesvolle samenwerking Windesheim en Delta Werkt

Hoe kunnen jobcoaches nog sterker in hun werk komen te staan? Windesheim en sociaal werkbedrijf Delta Werkt bundelden de krachten en ontwikkelden samen de Leergang voor jobcoaches.

Taart Leergang jobcoaching met logo's

Jeannette Vermeulen (docent Windesheim) en Eva Visser (projectleider duurzame inzetbaarheid Delta Werkt) ontwikkelden dit maatwerktraject. Jeannette verzorgde 7 bijeenkomsten in het Pakhuis in Zutphen voor jobcoaches van Delta Werkt, Zozijn, Trajectum en Praktijkonderwijs Zutphen.

Jeannette, hoe kreeg de leergang vorm?

We kozen voor de gratis online leeromgeving Slack. Ik werkte per bijeenkomst uit wat ik in deze training met de deelnemers wilde doen. Ik weet vanuit mijn coach- en trainers-ervaring dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan de doorvertaling van theorie naar praktijk. Vanuit mijn jarenlange ervaring in de re-integratie weet ik ook dat gespreksvoering met de doelgroep waar de jobcoaches mee werken, niet altijd eenvoudig is. Ik zocht naar werkvormen online: wat kunnen ze voorafgaand aan de training lezen of via video’s bekijken en wat kunnen we oefenen tijdens de bijeenkomsten? De uitdaging was om de diverse partijen, met verschillende doelen, allemaal iets te bieden waar zij echt een stap verder mee komen in hun werk. Aandachtspunten voor de training, naast de gesprekstechnieken, waren het methodisch werken en werken met een coachplan. Dit heb ik als basis elk dagdeel laten terugkomen.”

Waarom kozen jullie voor deze werkvorm? 

In de training gingen we met veel activerende werkvormen aan de slag en ik merkte al snel dat de jobcoaches daar de meeste energie uithalen. De eerste bijeenkomst maakten we bijvoorbeeld een soort hemd van flapoverpapier en schreven bij elkaar op de rug de eerste indruk die je van iemand hebt. Door deze oefening kwamen de groepsleden goed met elkaar in contact en kregen ze vaak herkenbare en positieve feedback. Verder werkten we met een trainingsactrice. Er was eerst weerstand, het is toch altijd spannend om te oefenen voor een groep. Door dit stap voor stap uit te bouwen was het ijs gebroken.

Hoe zag de samenwerking met de andere partijen eruit en hoe is die bevallen?

Delta Werkt bood andere partijen aan om ook deel te nemen aan deze leergang op maat. Zo deden 4 docent-stagebegeleiders vanuit het praktijkonderwijs mee, enkele jobcoaches vanuit Zozijn (zij begeleiden medewerkers met niet-aangeboren hersenletsel) en enkele jobcoaches vanuit Trajectum (zij begeleiden medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt). Dankzij deze diversiteit konden deelnemers bij elkaar in de keuken kijken en leerden ze veel van elkaar.

Drie jobcoaches in gesprek aan tafel

Als trainer vanuit Leven Lang Leren binnen Windesheim was dit voor mij een dankbare opdracht. Jobcoaches hebben immers belangrijk werk. Zij ondersteunen mensen die om uiteenlopende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Bij deze groep mensen, vallend onder de Participatiewet, hebben de jobcoaches de focus op wat zij nog wél kunnen. De jobcoaches doen dat met veel geduld, betrokkenheid en gedrevenheid. En daarbij willen ze hun professionaliteit verbeteren.

Waarom koos Delta Werkt voor Windesheim? Louis Verlaan vertelt, hij is waarnemend algemeen directeur bij Delta Werkt.

“Ieder zijn vak: wij voeren wettelijke taken uit voor de arbeidsparticipatie, Windesheim is deskundig op het gebied van onderwijs. De offerte van Windesheim gaf ons veel vertrouwen; onze vraag werd goed begrepen. Windesheim haalde geen standaardopleiding van de plank, maar creëerde juist een aanbod dat aansloot bij onze vragen. De kennis en ervaring van Jeannette kwamen hierbij goed van pas.”

Wat was de aanleiding van het traject?

Delta Werkt voert voor vijf gemeenten in de regio taken uit de doorlopende Wet Sociale Werkvoorziening én nieuwe taken uit de Participatiewet uit. Dit betekent dat we de rol van werkgever vervullen voor zo’n 900 medewerkers. Waar de consulent de taken van een werkgever uitvoert, werkt bij ons de jobcoach in het verlengde daarvan. Hij of zij begeleidt de medewerker met een doordacht coachingsplan in zijn of haar ontwikkeling op de werkvloer. Het idee was om de jobcoach meer handvatten, methodieken en vooral een methodische werkwijze te bieden, zodat de gesprekken met de medewerker en de uitvoering van het coachingsplan nog beter plaatsvinden.

Voldeed het traject aan de verwachtingen? Wat bracht het de organisatie en de afzonderlijke deelnemers?

De deelnemers oefenden met (nieuwe) gesprekstechnieken, doken in de verschillende leerstijlen van medewerkers en maakten kennis en oefenden met (nieuwe) methodieken. Dankzij de diverse samenstelling van de groep leerden zij meer over elkaar en de organisaties. Dit was van grote toegevoegde waarde, met name omdat iedereen zich beweegt in het sociaal domein, ook al is het met een andere doelgroep. Men weet elkaar nu (nog) beter te vinden en helpt elkaar met de verschillende invalshoeken. Dat komt de mensen voor wie de jobcoaches werken ten goede! Een deelnemer schreef dat ze het belang van reflectie beter begrijpt en vaker toepast. Een prachtige opbrengst. Andere deelnemers gaven aan twee geleerde methodieken te willen gaan verwerken in hun werkaanpak. Super toch?

Groep Leergang jobcoaching met certificaat

De inhoud van de leergang is prima! In de praktijk was het even zoeken om de juiste invulling te krijgen voor de diverse vragen van de deelnemers. Dit leverde iets minder diepgang op dan vooraf bedacht, maar gelukkig gaat het in de praktijk vaak toch anders dan op papier! De begeleiding van Jeannette Vermeulen beviel heel goed. Ze maakte in korte tijd een echte groep van de deelnemers en zorgde voor de nodige veiligheid. Er werd ook veel gelachen. Deelnemers zijn zeer te spreken over haar inhoudelijke deskundigheid en manier van begeleiden. We zijn zo tevreden dat we Jeannette hebben benaderd voor een rol in het vervolg!