Twee CALO studenten

Vakgerichte opleidingsdidactiek bewegingsonderwijs en sport (Calo)

Ben jij als opleider verbonden aan een HBO instelling of MBO instelling in het bewegingsonderwijs en wil jij nieuwe opleidingsdidactische inzichten om je eigen lesgeven verder te ontwikkelen? Dan is deze cursus wat voor jou.

In het kort

De cursus vakgerichte opleidingsdidactiek geeft jou als opleider handvatten en inzichten om studenten in het werkveld van bewegen en sport op te leiden. Hoe begeleid je studenten in hun leerproces als toekomstige lesgevers? Je wordt geprikkeld om te kijken tussen de paralellen in wat de student moet leren over lesgeven en wat jij als opleider moet leren over je eigen lesgeven (opleiden). 

Bekijk de inhoud van de cursus

Studieprogramma

Het programma bestaat uit drie dagen. Je analyseert je eigen beweeggedrag in relatie met je eigen lesgeefgedrag als opleider. Hoe ziet jouw opleidingsdidactiek eruit? Hoe kan je hierin verder verdiepen en van elkaar in leren? Daarbij wordt ingezoomd op de kloof tussen die veel studenten (en docenten) ervaren tussen datgene wat de opleiding en in de stage leren over lesgeven. In beide contexten worden waardevolle ervaringen opgedaan en binnen de opleiding wordt een brug gevormd door het vakspecifieke inzicht. Hoe kan je als opleider die brug vormen?

Bekijk het studieprogramma

Trainer

Jouw trainer is Chris Hazelebach. Tijdens de cursus zal hij al zijn ervaringen die hij in 26 jaar als opleidingsdocent op een alo en pabo heeft opgedaan met je delen. 

Praktische informatie

De cursus bestaat uit drie dagen die plaatsvinden op dinsdag 4 februari, donderdag 12 maart en woensdag 22 april van 9.30 - 17.00 uur op Hogeschool Windesheim in Zwolle. 

Bekijk de praktische informatie