master psychomotorische therapie

Toelating

Een aantal opleidingen geeft toegang tot de master. Daarnaast gelden er, afhankelijk van je vooropleiding, aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Toelating volledige masteropleiding

1. Heb je een NVAO geaccrediteerde hbo-bacheloropleiding tot psychomotorisch therapeut afgerond?

• Je bent dan direct toelaatbaar voor de modules van de master Psychomotorische Therapie Onderzoeksvaardigheden en de module Profileren 1 
• Als je tijdens de opleiding minimaal 16 uur per week werkt als PMT’er ben je toelaatbaar voor het gehele curriculum

Aanmelden bij voorkeur vóór 1 juli 2020 zodat we jouw inschrijfprocedure voor de zomervakantie kunnen afronden.

2. Heb je een getuigschrift van VO-PMT, de vooropleiding PMKT of van de bachelor Bewegingswetenschappen in combinatie met de minor PMT (VU)?

PMT’ers met een getuigschrift van de ‘oude’ Voortgezette Opleiding PMT, PMKTers met een vooropleiding Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) of mensen die de bachelor Bewegingswetenschappen in combinatie met de minor PMT aan de VU hebben afgerond, kunnen tot de master Psychomotorische Therapie worden toegelaten via een instroomprocedure flexibele deeltijd. Huidige studenten PMKT kunnen in hun laatste jaar met de master beginnen.

De kosten van de masteropleiding worden vastgesteld op basis van de te volgen module.

Voor een instroom flexibele deeltijd kun je contact opnemen met master-PMT@windesheim.nl.

Aanmelden graag voor 1 mei 2020

3. Aanverwante opleiding

Om aan de opleiding Master PMT te kunnen instromen moet je voldoen aan de onderstaande instroomvoorwaarden.

A Je hebt een getuigschrift van een hbo-bachelor of masteropleiding gericht op gedragsverandering.
B Je verricht tijdens de opleiding 16 uur per week pmt-werkzaamheden.
Je voldoet aan hieronder beschreven specifieke instroomeisen, geformuleerd op de deelgebieden: 1-werkervaring, 2-kennis, 3-attitude, 4-pmt-vaardigheden, 5-onderzoeksvaardigheden:

1. Werkervaring
Je hebt voor aanvang van de master PMT minimaal 900 uur (ongeveer 1 jaar werkervaring) in de (geestelijke) gezondheidszorg en/of in het onderwijs gericht op begeleiden of behandelen van zorgkinderen, 200 uren daarvan zijn gericht op psychosociale veranderingen met als aangrijpingspunten bewegen en lichamelijkheid.

2. Kennis
Je hebt na afronding van de initiële opleiding, aantoonbare verdieping van theoretische kennis opgedaan over gedragsbeïnvloeding, met als aangrijpingspunt bewegen en lichamelijkheid
op ten minste op één van onderstaande gebieden:
• na-/bijscholingscursus en/of congres; minimaal 4 dagdelen
• product dat blijk geeft van literatuurstudie zoals een artikel, interne paper, een bijdrage aan een boek, een ontworpen en geschreven module, een ontwikkelde workshop of cursus
• je hebt de instroommodule Basiskennis & Theorie PMT met een voldoende afgerond (zelfstudie, kosten €365,-).

3. Attitude
• Je kunt aantonen dat je hebt deelgenomen aan een afgerond supervisie- of leertherapietraject van minimaal acht sessies. (Bewijsvoering: verslag met aantal bijeenkomsten, periode, geformuleerde doelen en reflectie hierop, naam én handtekening supervisor/leertherapeut).
Wanneer je dit traject nog niet hebt gevolgd verwachten we dat je dit traject nog zult volgen bij een erkende PMT-opgeleide supervisor. De kosten komen niet op rekening van de opleiding. Ter indicatie: de supervisor hanteert een tarief dat doorgaans ligt tussen de € 80,00 tot € 95,00 per bijeenkomst.
• Je hebt vaardigheden met betrekking tot verslaglegging in de vorm van een uitgeschreven behandelplan en een evaluatie van een therapieproces of training.

4. PMT-vaardigheden
• Je kunt aantonen dat je praktische en ervaringsgerichte vaardigheden bezit die van toepassing zijn in het werken als psychomotorisch therapeut. Je kunt beide aantonen voor de start van de Master PMT.

Praktische vaardigheden:
• Praktische vaardigheden op het terrein van bewegen en lichamelijkheid. Dit betreft eigen vaardigheid in sport, spel, dans, fitness, yoga, mindfulness, etc.
• Vaardig zijn in het aanbieden van bewegings-en lichaamsgerichte activiteiten c.q. werkvormen. Hieronder verstaan we ook het kunnen opbouwen in complexiteit en differentiëren ten aanzien van verschillende doelgroepen.

Ervaringsgerichte vaardigheden:
• Ervaring met betekenisverlening rond eigen lichamelijkheid en bewegen.
• Ervaring met methodisch kunnen inzetten van ervaringsgerichte interventies op het gebied van bewegen en lichamelijkheid.

• Het met goed gevolg afronden van de instroommodule Therapeutische en Methodische Basisvaardigheden PMT.
De module richt zich op het kunnen aanbieden en manipuleren van lichaams- en bewegingsgerichte activiteiten c.q. werkvormen. Je kunt denken aan het kunnen aanbieden van eenvoudige naar meer complexe arrangementen, inspelen op doelgroep, ed. Activiteit gericht werken staat centraal. Daarnaast zijn eigen ervaring, reflectie, bewustzijn en betekenisverlening belangrijke aandachtspunten.
Deze instroommodule biedt Windesheim aan op de locatie Zwolle. De bijeenkomsten vinden in 2020 plaats op 7 en 8 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 16 mei, 6 juni, 20 juni 2020 van 9.30 - 16.00 uur. Wanneer is vastgesteld dat deze module een instroomvoorwaarde is ontvang je meer informatie over aanmelden.
Kosten voor deze module (9 dagen): € 1.495,00.

Aanmelden uiterlijk 1 februari 2020.

In alle gevallen geldt er een werkeis van minimaal 16 uur per week. 

Modulair aanbod

Wil je losse modules volgen, dan gelden er per module afzonderlijke instroomeisen. Zo hoef je bijvoorbeeld niet altijd aan de werkeis te voldoen.

Je kunt starten met een module op basis van een bacheloropleiding tot psychomotorisch therapeut of aanverwante bachelor met master PMT-instapniveau (voorwaarden als onder punt 2, afhankelijk van de gekozen module met of zonder de geldende werkeis voor de gehele opleiding). Bekijk bij het modulaire aanbod wat de specifieke instroomeisen zijn of neem bij vragen contact op met de opleidingscoördinator Ingrid Nissen.