master psychomotorische therapie

Studieprogramma

De leeruitkomsten van de master PMT richten zich op ontwikkeling op vlak van psychomotorisch handelen, professioneel leiderschap en praktijkgericht onderzoek.

Tweejarig mastertraject of modulair aanbod

Volg je als student 'klassiek' de gehele masteropleiding, dan kun je alle modules afronden in 2 jaar. Je kunt ook leeruitkomsten en leerwegonafhankelijk aantonen via validatietrajecten. Tot slot kun je voor een modulair traject kiezen, waarbij je losse modules inkoopt. Hierdoor kun je de studiebelasting en kosten meer spreiden of als onderdelen van de master als bij- en nascholingstraject volgen. In dat laatste geval ontvang je geen masterdiploma, tenzij je gestapeld alle leeruitkomsten valideert.

Voor het behalen van het Master PMT-diploma moet je 60 studiepunten (EC) behalen. Het eerste leerjaar van de master PMT bestaat uit een zestal modules van in totaal 30 EC. De inhoud van modulen komt overeen met voor het werkveld herkenbare taakgebieden of een combinatie van taakgebieden. Zo past elke module ook (dominant) bij één van de drie pijlers van de master PMT: Psychomotorisch handelen, Professioneel leiderschap en Praktijkgericht onderzoek.

Iedere module bestaat uit samenhangende leeruitkomsten die horen bij de inhoud van het taakgebied/de taakgebieden. In een enkel geval zijn de leeruitkomsten binnen een module opgedeeld in meerdere eenheden van leeruitkomsten (EVL) die gekoppelde zijn aan een bepaald aantal, bijvoorbeeld 2 of 5 EC.

Kennis, therapeutische en methodische vaardigheden

Pijler psychomotorisch handelen

Dit onderdeel bestaat uit twee modules en leidt je op tot meer vakmanschap in de praktijk. Beide modules bestaan uit drie aandachtsgebieden: kennis & theorie, therapeutische vaardigheden én methodische vaardigheden. De volgende doelen staan centraal:

  • kunnen analyseren van complexe problemen en klinische situaties, adequaat therapeutisch kunnen handelen en reflectie op je eigen rol in het therapieproces
  • op theoretische en methodische verantwoorde wijze en met een passende attitude vorm kunnen geven aan preventie, diagnostiek en behandeling
  • een hoog niveau van zelfstandigheid en individuele verantwoordelijkheid vanuit een multidisciplinair perspectief binnen een privépraktijk, zorginstelling of onderwijs

Bal in balansProfileren

Pijler professioneel leiderschap

In de gezondheidszorg is kunnen profileren steeds belangrijker geworden, ook voor de pmt'er. Hiervoor is theoretische kennis vereist van therapeutische en methodische stromingen en bewezen effectiviteit van interventies, behandelvormen en werkwijzen. In de eerste module (hoor- en werkcolleges, blended learning en zelfstudie) werk je aan een product waarin je jouw methodische en therapeutische keuzes goed onderbouwt aan de hand van vaktheoretische en wetenschappelijke literatuur. In de tweede module (hoorcolleges en vooral interactieve werkcolleges) leer je vervolgens hoe je je kunt positioneren als pmt’er in verschillende zorgcontexten (micro-, meso- en macroniveau).

Onderzoek

Pijler praktijkgericht onderzoek

In de master leer je op internationale wetenschappelijke wijze literatuur zoeken en gebruiken en hoe je praktijkgericht onderzoek op masterniveau kunt opzetten en uitvoeren. In het eerste jaar volg je de module onderzoeksvaardigheden, waarin je ook de eerste stappen maakt in het opzetten van je eigen onderzoek. Vervolgens word je begeleid hoe je de verworven vaardigheden toepast bij het opzetten en uitvoeren van praktijkonderzoek van eenvoudig empirisch onderzoek binnen psychomotorische therapie. In het tweede jaar staat naast de uitvoering van het onderzoek ook het schrijven van de masterthesis centraal, waarmee je de master afsluit.

Overige curriculumonderdelen

Masterclasses

Tijdens de master Psychomotorische Therapie volg je twee losse masterclasses, waarbij je kunt kiezen uit een groter aanbod. Middels een masterclass verdiep je jezelf in een specifieke thema of een bepaalde doelgroep ten aanzien van therapeutische interventies, de methodische opbouw en de theoretische en wetenschappelijke verantwoording van zo’n specifieke PMT-behandeling.

Coaching & supervisie

Tijdens het gehele leerproces kun je gebruik maken van een coach. Met behulp van een coach concretiseer je je leerdoelen en bereid je de assessments voor. Ook helpt de coach bij het op koers houden van het studietraject en het bepalen wat je wanneer op welke manier volgt of valideert. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen, zoals het op de hoogte houden van de coach van jouw studievoortgang. Ook diverse groepssupervisies staan op het programma, waarin je reflecteert op jouw eigen attitude en vaktherapeutische interventies. Het doel ervan is dat je je vakbekwaamheid op masterniveau professionaliseert.

Afstuderen

De master rond je af met een thesis en eindassessment. Op grond van de masterthesis en het eindassessment wordt getoetst hoe jouw competenties zich hebben ontwikkeld op masterniveau.