master psychomotorische therapie

Praktische informatie

Hier vind je een overzicht van alle praktische informatie met betrekking tot de master Psychomotorische Therapie.

Start 2 september 2019
Studieduur 2 jaar
Geflexibiliseerd te volgen/valideren en ook te volgen via modulair aanbod
Lesdagen Vrijdag, bij klassiek volgen van modulen/leeruitkomsten
Voor een enkele module zoals de masterclasses worden andere dagdelen ingeroosterd.
Lestijden De lessen worden ingepland tussen 9.30 en 17.00 uur, van september tot medio juli.
Kosten
  • Collegegeld
    Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. Voor het studiejaar 2020-2021 is het wettelijk collegegeld nog niet vastgesteld. Ter indicatie, het collegegeld in het studiejaar 2019-2020 was € 2.083,-. Hiervoor moet je aan bepaalde criteria voldoen.

    Ben je deeltijdstudent en heb je al eerder een masteropleiding afgerond? Dan betaal je waarschijnlijk het instellingscollegegeld.
    Lees meer over collegegeld
  • Literatuur: de verplichte literatuur gedurende opleiding bedraagt ongeveer €350,00 en voor aanbevolen literatuur €375,00. Veel literatuur wordt zowel in jaar 1 als jaar 2 gebruikt.
  • Ook zijn er mogelijkheden om studiekosten te verrekenen met de Belastingdienst.
  • Kijk voor meer tips om je studie te financieren op de pagina financieringsmogelijkheden
Studielast De master heeft een belasting van in totaal 60 studiepunten (ECTS). Dit komt in de regel neer op gemiddeld 20 uur per week gedurende 2 jaar, inclusief de lessen.
Certificering Getuigschrift Master Psychomotorische Therapie (Master Psychomotricity), Master of Arts
Locatie Windesheim, Campus 2, Zwolle

Register Vaktherapie

Het getuigschrift van deze master is een belangrijke voorwaarde om toegelaten te worden tot het register van het Register Vaktherapie