master psychomotorische therapie

Modulair aanbod

Hier vind je een overzicht van alle praktische informatie met betrekking tot het modulaire aanbod van de master Psychomotorische Therapie.

Flexibiliteit en maatwerk

Wil je (nog) niet de volledige master Psychomotorische Therapie volgen, maar wil je wel jouw kennis verbreden of verdiepen door een of meerdere losse modules te volgen als bij- of nascholingstraject? Of kies je voor modulair onderwijs, zodat je gehele masterstudie kunt voltooien door het opeenstapelen van modules? Wij bieden flexibel onderwijs aan. Je kunt starten met een module op basis van een bacheloropleiding tot psychomotorisch therapeut of aanverwante bachelor zoals VO-PMT en PMKT. 

Bekijk uit welke losse modules de master is opgebouwd

Modules eerste studiejaar

Kennis, therapeutische en methodische vaardigheden (KTM)

Ingangseisen:
- Afgeronde NVAO-geaccrediteerde bacheloropleiding tot psychomotorisch therapeut + 16 uur per week werkzaam als PMT’er 
- Afgeronde opleiding VO-PMT of PMKT + 16 uur per week werkzaam als PMT'er
- Bij aanverwante opleiding op minimaal bachelorniveau het master PMT-instapniveau (zie onder toelating) + 16 uur per week werkzaam als PMT’er

Profileren (PROF1)

Ingangseisen:
- Afgeronde NVAO-geaccrediteerde bacheloropleiding tot psychomotorisch therapeut
- Afgeronde opleiding VO-PMT of PMKT 
- Bij aanverwante opleiding op minimaal bachelorniveau het master PMT-instapniveau (zie onder Toelating)

Onderzoeksvaardigheden (OV)

Ingangseisen:
- Afgeronde NVAO-geaccrediteerde bacheloropleiding tot psychomotorisch therapeut
- Afgeronde opleiding VO-PMT of PMKT
- Bij aanverwante opleiding op minimaal bachelorniveau het master PMT-instapniveau (zie onder Toelating)

Masterclasses (MC)

Ingangseisen:
- Professionals met een afgeronde opleiding tot psychomotorisch therapeut op minimaal bachelorniveau, aangevuld met werkervaring op het gebied van de masterclass. Je kunt je los inschrijven via de agenda.

Coaching (CO1) & supervisie (SV1)

Ingangseisen:
- Coaching kun je alleen volgen als je het voornemen hebt de volledige masteropleiding te voltooien.
- Supervisie wordt alleen modulair aangeboden als je tegelijkertijd de module kennis, therapeutische en methodische vaardigheden volgt of eerder gevolgd hebt of in overleg de module profileren.

Kijk voor meer inhoudelijke informatie over de modules bij het studieprogramma 

Modules tweede studiejaar

Het starten met een module uit het tweede jaar van de masteropleiding is alleen mogelijk nadat je alle modules uit het eerste jaar hebt afgerond, met uitzondering van:

  • masterclasses: deze zijn los te volgen
  • masterthesis: deze kun je volgen na het afronden van de module onderzoeksvaardigheden
  • de module coaching 2 kan niet modulair afgenomen worden. Daarvoor dien je je in te schrijven als regulier student. Bij het omzetten van modulair naar regulier student, neem je de eerder behaalde cijfers mee   

Kosten en inschrijven

De vermelde bedragen zijn ter indicatie. De kosten voor het cursusjaar 2019-2020 worden nog vastgesteld.

Modules eerste jaar

Modulen jaar 1 Per losse module ECTS 
KTM € 1.255,- 12
PROF € 525,-
SV € 210,- 2
OV € 945,- 9
Masterclass Bedrag wordt per masterclass vastgesteld 1
Coaching € 105,- 1
Totaal: € 3.040,- (+ bedrag masterclass)
30

Modules tweede jaar

Modulen jaar 2 Per losse module ECTS
KTM € 735,- 7
PROF € 315,- 3
SV € 210,- 2
Masterthesis € 1.570,- 15
Masterclass Bedrag wordt per masterclass vastgesteld 1
Coaching kan alleen via de reguliere inschrijving en is niet los te volgen.  2
Totaal: € 2.830,- (+ bedrag masterclass. Ook de kosten van Coaching 2 komen hier bij, maar deze module is niet los te volgen. Deze module is onderdeel van het reguliere programma)
30

Op de inschrijfpagina (blauwe button onderaan deze pagina) kun je je direct online inschrijven voor één van de losse modules.