Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Toelating

Heb je een mbo-, hbo-, havo- of wo-diploma? Dan mag je de opleiding volgen. Waar moet je nog meer aan voldoen?

Als je de bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie in deeltijd wilt volgen moet je bij aanvang van de opleiding beschikken over een afgeronde vooropleiding:

Havo- of vwo-diploma

Met een havo- of vwo diploma ben je in principe toelaatbaar tot een bacheloropleiding in deeltijd. Let er wel op dat je bij aanvang van en gedurende deze studie over een voor deze opleiding relevante (leer)werkplek dient te beschikken. Daarnaast doorloop je een toelatingsprocedure (zie hieronder).

Mbo-diploma

Je bent toelaatbaar wanneer je:
- een mbo-opleiding niveau 4 hebt afgerond (afzonderlijke certificaten zijn niet voldoende);
- en voldoet aan eventuele specifieke toelatingseisen van de opleiding;
Let er wel op dat je bij aanvang van en gedurende deze studie over een voor deze opleiding relevante (leer)werkplek dient te beschikken. 
Op deze pagina vind je meer informatie

Hbo- of wo-diploma

Met een hbo- of wo-diploma ben je in principe toelaatbaar tot een bacheloropleiding in deeltijd. Let er wel op dat je bij aanvang van en gedurende deze studie over een voor deze opleiding relevante (leer)werkplek dient te beschikken. Daarnaast doorloop je een toelatingsprocedure (zie hieronder).

Leerwerkplek tijdens de studie

Deeltijdstudenten Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie moeten bij aanvang van en gedurende de opleiding beschikken over een relevante (leer)werkplek binnen het werkveld van sport en bewegen in een zorg- en welzijncontext.

  • Heb je een havo/vwo  of mbo-opleiding, dan geldt een minimale werkeis met een omvang van twee dagen in de week. Daarbinnen dien je actief diverse bewegingsactiviteiten aan te bieden aan speciale doelgroepen;
  • Heb je een hbo / wo -opleiding, dan geldt een minimale werkeis met een omvang van één dag in de week, zoals hierboven omschreven en daarnaast één dag in een aan de zorg of onderwijs gerelateerde functie.

Meld je aan vóór 1 mei 2020

Wil je zekerheid over je toelating tot Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie? Meld je dan aan vóór 1 mei 2020. Je hebt dan voldoende tijd voor activiteiten die je als voorbereiding op de studie moet uitvoeren.

Toelatingsprocedure

Als je bij ons een hbo-bachelor wilt volgen, dan ontvang je na aanmelding via Studielink een uitnodiging voor een persoonlijk intaketraject. Aan dit deel van de intake zijn geen kosten verbonden. Ook neem je deel aan een praktijktoets en maak je zelf een afspraak voor een sportmedische keuring. Hiermee toon je aan dat je over motorische aanleg beschikt en dat je in fysiek opzicht de studie zonder problemen kunt doorlopen.

Intake

Wanneer je je via Studielink aanmeldt, ontvang je van ons een mail over het intaketraject. Vervolgens nemen wij contact met je op voor een intakegesprek over onder meer je motivatie, studievaardigheden en werkervaring. Ook de mogelijkheid voor (aan te vragen) vrijstellingen komen aan bod. De intake geeft je een indicatie van je mogelijkheden en eventuele knel- of aandachtspunten om de opleiding succesvol te doorlopen. Het gesprek vormt de basis voor de overeenkomst die je samen aangaat over de invulling van de opleiding. Let op: een positieve intake leidt niet tot vrijstelling van wettelijke toelatingseisen en is geen vervanger voor eventuele toelatingsonderzoeken of –toetsen, zoals de 21+ toets.

Kijk op de pagina Inschrijven voor algemene informatie over toelating en inschrijving

Praktijktoets

Een praktijktoets is onderdeel van de toelatingsprocedure voor deze opleiding. Tijdens dit onderdeel laat je verschillende activiteiten zien: zwemmen, spel, atletiek, bewegen op muziek en turnen. De uitslag van de praktijktoets is bindend. De toets is op woensdag 3 juni 2020.

Sportmedische keuring

We hebben een bewijs van een sportmedische keuring nodig voordat je met de opleiding kunt beginnen. Zodra je je hebt aangemeld voor de opleiding kun je een afspraak maken voor een sportmedisch onderzoek bij het Sport Medisch Adviescentrum in Zwolle of bij jou in de buurt. Lees meer over de sportmedische keuring

Uit het Caribisch deel van het koninkrijk

Kom je uit het Caribisch deel van het Nederlands koninkrijk of ben je niet in staat in de selectieperiode de praktijktoets af te leggen in Nederland, dan zal dit naast de sportmedische keuring in het buitenland moeten plaatsvinden. Hiertoe wordt lokaal expertise ingehuurd om de praktijktoets te verzorgen. Voor informatie kun je contact opnemen met Ellie Jansen: eh.jansen@windesheim.nl

Na een aantal weken ontvang je schriftelijk bericht of je bent toegelaten tot de opleiding.

Geen diploma en 21 jaar of ouder?

Ben je bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder en heb je geen mbo-, havo- of vwo-diploma? Dan kun je het 21+ toelatingsonderzoek doen. Haal je de toets, voldoe je aan de toelatings- en inschrijvingsprocedure en aan de (leer)werkplekeis, dan ben je toelaatbaar tot je uitgekozen hbo-studie. Naast de algemene toets zijn er ook aanvullende toetsen speciaal voor deze opleiding.

Lees meer over het 21+ toelatingsonderzoek en de aanvullende toetsen

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een havo-, vwo- of mbo-diploma? Kun je daarnaast aantonen dat je de Nederlandse taal goed beheerst met een diploma NTII? Ook dan ben je van harte welkom op de opleiding.

Lees meer over toelating met een buitenlands diploma