Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Studieopbouw en modules

In de deeltijdbachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie kunnen professionals met een leerwerkplek voor een deel zelf bepalen wanneer, hoe en wat zij leren.

Leren met leeruitkomsten

Binnen de deeltijdopleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie is het onderwijsprogramma gebaseerd op het werken met leeruitkomsten. Bij het werken met leeruitkomsten gaat het om de resultaten van het leren en niet om de manier waarop deze resultaten behaald zijn. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende manieren toe te werken naar het behalen van je diploma.

Flexibel opleidingstraject

Met ons studieprogramma willen wij aansluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt en je individuele wensen en voorkeuren. Daarom hebben wij de studie modulair opgebouwd, bepaal je zelf welke leeractiviteit je inzet en voor welke vorm van toetsing je kiest. Je hebt daarbij wat betreft de volgorde van modules de keuze tussen een vaste route en in overleg een meer flexibele route. Zo heb jij optimaal de regie over je eigen studietraject.

Modulair onderwijs

De opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie in deeltijd is modulair opgebouwd en bestaat uit 8 taakgebieden, oftewel modules van elk 30 studiepunten (ECTS) waarop je je tijdens de opleiding in een flexibel(e) wijze en tempo kunt richten. In het kader van de te behalen leeruitkomsten staat telkens één of twee van de taakgebieden uit de opleiding én dus het beroep centraal. De keuze voor deze taakgebieden is namelijk gemaakt in nauwe afstemming met het werkveld.

Leeractiviteiten

Bij alle modules hoort een pakket van leeractiviteiten dat je ondersteunt bij het realiseren van leeruitkomsten en het aantonen hiervan via toetsing. Bij het realiseren van leeruitkomsten wordt afgewisseld tussen:

  • het verplicht volgen van lessen (met benodigde begeleiding) op Windesheim
  • online leren
  • het leren op de (leer)werkplek, waarbij deelname aan specifieke leeractiviteiten mogelijk verplicht is

Je hebt de mogelijkheid om gedurende een semester samen met je studiebegeleider afspraken te maken over de leeruitkomsten waaraan je gaat werken en de leeractiviteiten die je daarvoor wilt inzetten.

Taakgebieden en leeruitkomsten

Studenten PMT-BA oefenenJe leert op je (leer)werkplek, volgt ondersteunende (werk)colleges, bestudeert de theorie en neemt deel aan activiteitspractica (als turnen) en methodische of therapeutische werkplaatsen, waarin je je richt op onder meer observatie- en gespreksvaardigheden en het toepassen van interventies op gedrag. De leeractiviteiten zijn geclusterd in 8 taakgebieden met de daaraan gekoppelde leeruitkomsten:

Taakgebied 1: Cliëntgebonden basis 1 (algemeen baserend)

Leeruitkomst 1.1: Ontwikkelen van vaardigheden in bewegingsgerichte activiteiten
Leeruitkomst 1.2: Basale beïnvloedingsprincipes
Leeruitkomst 1.3: Anatomie, bewegingsanalyse en inspannignsfysiologie
Leeruitkomst 1.4: Inleiding praktijkgericht onderzoek
Leeruitkomst 1.5: Inleiding in de filosofie

Taakgebied 2: Cliëntgebonden basis 2 (beroepsspecifiek baserend)

Leeruitkomst 2.1: Ontwerpen, uitvoeren en evalueren van bewegingsagogische arrangementen 1
Leeruitkomst 2.2: Ontwikkelingspsychologie en -psychopathologie
Leeruitkomst 2.3: Legitimering van psychomotorische therapie

Taakgebied 3: Thema's Motivatie & Activiteit en Veerkracht & Stress

Leeruitkomst 3.1: Theorie Motivatie & Activiteit en Veerkracht & Stress
Leeruitkomst 3.2: Integrale opdracht thema Motivatie & Activiteit
Leeruitkomst 3.3: Integrale opdracht thema Veerkracht & Stress
Leeruitkomst 3.4: Ontwerpen, uitvoeren en evalueren van bewegingsagogische arrangementen 2
Leeruitkomst 3.5: Eigen ervaringen en reflecties omtrent lichamelijkheid

Taakgebied 4: Thema's Weerbaarheid en Impulsregulatie

Leeruitkomst 4.1: Theorie thema Weerbaarheid en Impulsregulatie
Leeruitkomst 4.2: Integrale opdracht thema Weerbaarheid
Leeruitkomst 4.3: Integrale opdracht thema Impulsregulatie
Leeruitkomst 4.4: Vaardigheden Training en Therapie 1
Leeruitkomst 4.5: Supervisie, intervisie en coaching

Taakgebied 5: Thema's Weerbaarheid en Impulsregulatie

Leeruitkomst 5.1: Thema Actuele ontwikkelingen
Leeruitkomst 5.2: Supervisie, Intervisie en Coaching
Leeruitkomst 5.3: Ondernemen
Leeruitkomst 5.4: Vaardigheden Traininge en Therapie 2

Taakgebied 6.1: Cliëntgebonden en organisatiegebonden beroepsontwikkeling

Leeruitkomst 6.1: Bachelorstage
Leeruitkomst 6.2: (nog in te vullen)
Leeruitkomst 6.3: Werkplaats training en therapie
Leeruitkomst 6.4: Thema TAI
Leeruitkomst 6.5: Supervisie bachelor

Taakgebied 7: Minor

Je geeft een eigen kleur aan je studie door een minor te kiezen. Een minor duurt een halfjaar en bestaat uit een aantal modulen, gericht op thema's binnen het vakgebied sport en bewegen, zoals sociale cohesie, vitaliteit en/of veiligheid. Minors die Windesheim aanbiedt, zijn bijvoorbeeld: Speciaal bewegen, Veilig sportklimaat en Sport, therapy for empowerment. Je kunt ook een minor volgen bij een andere opleiding of hogeschool.

Taakgebied 8: Professiegebonden

Leeruitkomst 8.1: Afstudeeronderzoek
Je kunt een praktijkgericht onderzoek uitvoeren op het vlak van lichamelijke opvoeding of sport.
Leeruitkomst 8.2: Groepssupervisie bachelor
Je kunt binnen een projectteam functioneren en je kunt producten opleveren aan opdrachtgevers op het gebied van Buurt, Onderwijs en/of Sport.

Inhoud van de deeltijdopleiding

Tijdens de studie leer je eerst de basale vormen van ontspanningstechnieken en bewegingsactiviteiten kennen en ze te ervaren en je oefent hiermee door ze aan te bieden aan medestudenten. In de opleiding leg je daarnaast een theoretische en praktische basis door je te verdiepen in centrale thema’s, zoals:

  • motivatie en activiteit
  • veerkracht en stress
  • weerbaarheid
  • impulscontrole

Wat staat er nog meer op het studieprogramma?

Daarnaast verdiep je je in onder meer lichaamsgeoriënteerde methodieken, werkplaats-therapeutische vaardigheden, supervisie en intervisie, neurologie, revalidatiekunde, ethiek, diagnostiek, psychopathologie en ontwikkelingspsychopathologie en oefen je met situaties aan de hand van rollenspelen. Hierdoor leer je zelf te experimenteren door keuzes te maken en kritische vragen te stellen. Ook staan er activiteitspractica gepland, waarin je oefent met activiteiten op het vlak van onder meer spel en turnen.

Afstudeeronderzoek

De opleiding rond je af met een praktijkgericht onderzoek in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, de revalidatie- of psychiatriesector of bijvoorbeeld het passend onderwijs of de jeugdhulpverlening. Het afstuderen kan op afstand plaatsvinden. Op je eigen (leer)werkplek afstuderen is ook mogelijk. Voorbeelden van vragen die je je in verband met het praktijkgericht onderzoek kunt stellen, zijn:

  • Kunnen cliënten met een eetstoornis baat hebben bij een behandeling?
  • Wat zijn effectieve interventies bij mensen met chronische pijn?