Lestijden en studielast

Wanneer starten we? En op welke dagen moet je aanwezig zijn als je de bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie in deeltijd volgt?

Start

De deeltijdopleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie start elk jaar. Het eerstvolgende moment is het reguliere startmoment in september 2020.

Lesdagen

Voor start september 2020 staat de maandag gepland als lesdag.

Leerwerkplek, zelfstudie en afstandsleren

Je gaat met de leerstof actief aan de slag op je (leer)werkplek. Daarnaast dien je rekening te houden met zelfstudie en kunnen sommige leeractiviteiten op afstand plaatsvinden.

Studieduur

Deze deeltijdopleiding heeft een omvang van 240 studiepunten (ECTS). De flexibele route is opgebouwd uit 8 modulen van 30 ECTS. Afhankelijk van je eerdere studies, cursus(sen) en/of werkzaamheden wordt na een portfolioassessment en/of praktijkassessment voor de start van de opleiding gekeken of je op basis van eerder verworven competenties al bepaalde leeruitkomsten hebt behaald, waardoor je de studieduur kunt verkorten.

Studietraject

Je hebt zelf de regie over je studietraject. Dit ondersteunen we met de mogelijkheid om eerder verworven competenties te valideren via een portfolioassessment en/of praktijkassessment. Windesheim biedt:

  • keuzemogelijkheden voor de leeractiviteiten
  • keuzemogelijkheden voor de manier van toetsen
  • contactonderwijs op de woensdagen
  • een goede studiebegeleiding

De uren zelfstudie zijn sterk afhankelijk van gevolgde vooropleiding(en) en relevante werkervaring.