Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Inhoud opleiding

Je leert in de deeltijdopleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie hoe je beweging inzet om mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking te helpen.

Voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of mensen met psychische problemen is bewegen belangrijk. Psychomotorische therapie is een effectief middel om deze doelgroep te helpen meer inzicht te verwerven in hun problemen en beperkingen. Door te bewegen kunnen mensen zich beter gaan voelen. Een psychomotorisch therapeut helpt hen hun sterke, maar ook zwakke kanten te ontdekken door middel van bewegen en therapie. Doel ervan is de problematiek bij deze doelgroep te verminderen.

Flexibel en modulair onderwijs voor professionals

De bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie in deeltijd biedt een flexibel studietraject voor professionals die werkzaam zijn in het werkveld van sport en bewegen in een zorg- en welzijncontext (of dat later graag willen) en die hun competenties willen uitbreiden en upgraden naar hbo-niveau. In de deeltijdstudie die flexibel en modulair is opgebouwd kunnen professionals die gedurende de opleiding over een relevante leerwerkplek beschikken voor een deel zelf bepalen wanneer, hoe en wat zij leren. Ook voor mensen die een carrièreswitch willen maken, biedt deze deeltijdopleiding mogelijkheden. Ook dan is het noodzakelijk om te beschikken over een relevante leerwerkplek op het moment dat de deeltijdopleiding start.

Leren met leeruitkomsten binnen de taakgebieden

Studenten PMT-BADe modulaire en flexibele opbouw van de studie maakt het mogelijk om werk, studie en privésituatie beter te combineren. Je hebt meer ruimte om te bepalen op welk moment je studeert, hoe en waarop en er wordt rekening gehouden met de kennis en ervaring die je inbrengt. In deze deeltijdstudie is het onderwijsprogramma gebaseerd op werken met leeruitkomsten. Bij het werken met leeruitkomsten gaat het om resultaat van het leren en niet om de manier waarop deze resultaten behaald zijn. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende manieren toe te werken naar het behalen van je bachelordiploma. Deze leeruitkomsten behaal je door je tijdens de studie te richten op 8 taakgebieden (modules) van 30 studiepunten (ECTS) in de opleiding: in een vaste volgorde of via een flexibele route. 

Opbouw bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Tijdens de opleiding werk je zowel individueel als in groepsverband aan diverse opdrachten. Jouw docent geeft je bijvoorbeeld een opdracht, maar je gaat ook actief op zoek naar opdrachten in je (leerwerk)praktijk. Je toetst je praktijkervaringen aan de leerstof. Andersom pas je wat je in de opleiding leert toe op situaties in de praktijk en je oefent hiermee. Op deze manier leren we van en met elkaar. Ondersteunend volg je hoor- en werkcolleges op Windesheim, leer je online en op je werkplek en je neemt deel aan activiteitspractica.

Supervisie en intervisie

Twee belangrijke elementen in de opleiding zijn supervisie en intervisie. Hierdoor ben je beter in staat naar jezelf en je vak te kijken, wat zorgt voor verdieping. Je bent gewend je werk op jouw manier uit te voeren, maar door middel van supervisie en intervisie leer je dat dingen ook anders kunnen, daar waar het nodig is.

Bevlogen docenten

Onze docenten beschikken over ruime ervaring in het werkveld, van revalidatie en psychiatrie tot de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ze hebben een master afgerond, met ieder een eigen expertise in het vakgebied.

Studiebegeleiding

Je wordt tijdens de opleiding begeleid door een docent die als studiebegeleider optreedt en die je helpt jouw studie zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Deze docent is je eerste aanspreekpunt en je bespreekt samen jouw studievoortgang en eventuele studieproblemen.

Duur van de deeltijdopleiding

De studie duurt in principe 4 jaar. Afhankelijk van eerdere opleidingen, cursus(sen) en/of werkzaamheden wordt na een portfolioassessment voorafgaand aan start van de opleiding gekeken of je op basis van eerder verworven competenties al bepaalde leeruitkomsten hebt behaald, waardoor je de studieduur kunt verkorten.

Unieke deeltijdopleiding in Nederland

De opleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie in deeltijd is uniek in Nederland. Studenten komen van Limburg tot Friesland naar Zwolle en Windesheim heeft volgens de studenten 'een praktische opleiding die goed voorbereidt op het beroep' (Keuzegids HBO 2017).

Getuigschrift en titel

Heb je deze bacheloropleiding in deeltijd afgerond, dan mag je de titel Bachelor of Arts voeren.