Man die aan het hardlopen is buiten

Praktische informatie

Een overzicht met alle praktische informatie van de master Lichamelijke Opvoeding en Sportpedagogiek.

Startdatum September 2019 - let op: aanmelden vóór 1 augustus
Studieduur 2 jaar - je hebt les van september tot en met half juli.
Lesdag  Maandag
Lestijden 8.30 - 16.30 uur
Kosten
 • Collegegeld
  Jaarlijks betaal je collegegeld voor de master Lichamelijke Opvoeding en Sportpedagogiek. De hoogte hiervan wordt ieder jaar vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor het studiejaar 2020-2021 is het collegegeld nog niet vastgesteld. Ter indicatie, het collegegeld voor het studiejaar 2019-2020 was € 2.083,-.  

  Ben je deeltijdstudent en heb je al eerder een masteropleiding afgerond? Dan betaal je waarschijnlijk het instellingscollegegeld.
  Lees meer over het collegegeld

 • Overige studiekosten: dit zijn kosten voor studieboeken, het bezoeken van studiedagen en congressen. Denk aan ongeveer € 700,- voor de gehele studie.
 • Lerarenbeurs: elke leraar heeft één keer in zijn carrière onder bepaalde voorwaarden recht op een lerarenbeurs, waarmee hij zijn professionele niveau kan verhogen of zich kan specialiseren. De lerarenbeurs vergoedt het collegegeld, maar in voorkomende gevallen ook boeken, reiskosten en vervangingsuren. Kijk voor informatie op de website van DUO.
  Ook zijn er mogelijkheden om studiekosten te verrekenen met de Belastingdienst.
Studiebelasting Het programma omvat 60 studiepunten (ECTS). Dat betekent dat je gemiddeld 20 uur per week besteedt aan de masteropleiding. Houd naast de lesdag rekening met 12 uur zelfstudie per week.
Certificering Getuigschrift Master of Arts
Locatie Windesheim, Campus 2, Zwolle