Twee CALO studenten

Toelating

Heb je een mbo-, hbo-, havo- of wo-diploma? Dan mag je de opleiding volgen. Waar moet je nog meer aan voldoen?

Als je de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd wilt volgen moet je bij aanvang van de opleiding beschikken over een afgeronde vooropleiding:

Havo- of vwo-diploma

Met een havo- of vwo diploma ben je in principe toelaatbaar tot een bacheloropleiding in deeltijd. Let er wel op dat je bij aanvang van en gedurende deze studie over een voor deze opleiding relevante (leer)werkplek dient te beschikken op hbo-niveau. Daarnaast doorloop je een toelatingsprocedure (zie hieronder).

Mbo-diploma

Met een afgeronde mbo-opleiding vanaf niveau 4 (gehele opleiding, geen deelcertificaten) ben je in principe toelaatbaar tot een bacheloropleiding in deeltijd. Let er wel op dat je bij aanvang van en gedurende deze studie over een voor deze opleiding relevante (leer)werkplek dient te beschikken op hbo-niveau. Daarnaast doorloop je een toelatingsprocedure (zie hieronder).
Op deze pagina vind je meer informatie over de toelatingseisen voor mbo.

Hbo- of wo-diploma

Met een hbo- of wo-diploma ben je in principe toelaatbaar tot een bacheloropleiding in deeltijd. Let er wel op dat je bij aanvang van en gedurende deze studie over een voor deze opleiding relevante (leer)werkplek dient te beschikken op hbo-niveau. Daarnaast doorloop je een toelatingsprocedure (zie hieronder).

Leerwerkplek tijdens de studie

Studenten aan de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd moeten bij aanvang van en gedurende de opleiding beschikken over een relevante (leer)werkplek binnen het werkveld van sport en bewegen in een onderwijscontext op hbo-niveau. De opleiding kan je helpen bij het vinden van een geschikte plek.

Meld je aan vóór 1 mei 2020

Wil je zekerheid over jouw toelating tot de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding? Meld je dan aan vóór 1 mei 2020. Je hebt dan voldoende tijd voor activiteiten die je als voorbereiding op de studie moet uitvoeren.

Toelatingsprocedure: intake en praktijktoets

Als je bij ons een hbo-bachelor wilt volgen, dan ontvang je na aanmelding via Studielink een uitnodiging voor een persoonlijk intaketraject. Aan dit deel van de intake zijn geen kosten verbonden. Ook neem je deel aan een praktijktoets en maak je zelf een afspraak voor een medische keuring. Hiermee toon je aan dat je over motorische aanleg beschikt en dat je in fysiek opzicht de studie zonder problemen kunt doorlopen.

Motivatiegesprek op basis van portfolio 

Voordat je met de opleiding begint, stel je een portfolio samen. Zo kunnen we zien wat je al kunt en weet en wat je nog moet leren. In een gesprek et een opleidingsdocent vertel je over je achtergrond en het motief waarom je met deze opleiding wil starten. Het portfolio vormt de basis van dit gesprek. We bespreken daarnaast je studievaardigheden, werkervaring en wederzijdse verwachtingen en we kijken samen naar de geschiktheid van je huidige werksituatie als plek om tijdens je studie in de praktijk te leren.
Let op: een positieve intake leidt niet tot vrijstelling van wettelijke toelatingseisen en is geen vervanger voor eventuele toelatingsonderzoeken of –toetsen, zoals de 21+ toets. Kijk op de pagina Inschrijven voor algemene informatie over toelating en inschrijving

Toelatingstoets

Een praktijktoets waarin je motorische aanleg op basisniveau getoetst wordt, is verplicht bij deze opleiding. De toets vindt plaats op woensdag 3 juni 2020. Je laat verschillende activiteiten zien: zwemmen, spel, atletiek, bewegen op muziek en turnen. 

Sportmedische keuring

We hebben een bewijs van een sportmedische keuring nodig voordat je met de opleiding kunt beginnen. Zodra je je hebt aangemeld voor de opleiding kun je een afspraak maken voor een sportmedisch onderzoek bij het Sport Medisch Adviescentrum in Zwolle of bij jou in de buurt. De kosten bedragen circa € 128,-. Lees meer over de sportmedische keuring

Uit het Caribisch deel van het koninkrijk

Kom je uit Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten en ben je voor aanvang van de opleiding niet in Nederland aanwezig? Dan kun je de Studiekeuzecheck doen zonder dat je daarvoor naar Windesheim hoeft te komen. Na aanmelding krijg je van de opleiding meer informatie via de mail. Als je vanwege dezelfde reden ook niet in staat bent in de selectieperiode de praktijktoets af te leggen in Nederland, dan zal dit naast de sportmedische keuring in het buitenland moeten plaatsvinden. Hiertoe wordt lokaal expertise ingehuurd om de praktijktoets te verzorgen. Voor informatie kun je contact opnemen met Ellie Jansen: eh.jansen@windesheim.nl

Na een aantal weken ontvang je schriftelijk bericht of je bent toegelaten tot de opleiding.

Intakeassessment en studiecontract in september

Aan het begin van de opleiding vindt er een intakeassessment plaats, waarin afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen, cursus(sen) en/of werkzaamheden een studiecontract wordt opgesteld. Dit kan voor een halfjaar, een heel jaar of de hele opleiding zijn. Via deze intake bepalen we dus ook je persoonlijke studietraject en -duur.

Geen diploma en 21 jaar of ouder?

Ben je bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder en heb je geen mbo-, havo- of vwo-diploma? Dan kun je het 21+ toelatingsonderzoek doen. Haal je de toets, voldoe je aan de toelatings- en inschrijvingsprocedure en aan de (leer)werkplekeis, dan ben je toelaatbaar tot jouw uitgekozen hbo-studie.

Lees meer over het 21+ toelatingsonderzoek

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een havo-, vwo- of mbo-diploma? Kun je daarnaast aantonen dat je de Nederlandse taal goed beheerst met een diploma NTII? Ook dan ben je van harte welkom op de opleiding.

Lees meer over toelating met een buitenlands diploma