Twee CALO studenten

Praktijk

Tijdens de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd richt je je op het bewegingsonderwijs in het basis-, voortgezet, middelbaar beroeps-, en speciaal onderwijs. Je maakt daarom kennis met deze onderwijsvormen.

KringgesprekErvaringen verzamelen in het onderwijs

Afhankelijk van het taakgebied (module) waarop je je op een bepaald moment van de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd richt, moet je zelf 6 of 12 uur met de leerstof aan de slag op je (leer)werkplek of binnen een onderwijscontext lessen bewegingsonderwijs verzorgen in een voor dit taakgebied relevant onderwijstype (basis-, voortgezet en speciaal onderwijs). Dit kan soms op je eigen (leer)werkplek worden ingevuld.

Activiteitspractica

Daarnaast richt je je tijdens de verplichte activiteitspractica op verschillende activiteiten in de vorm van sport en spel, zoals (veld)sport, atletiek, turnen, bewegen op muziek, zelfverdediging en zwemmen. De praktijkonderdelen worden zowel binnen als buiten gegeven en je onderbouwt ze aan de hand van de verschillende theorieën die je tijdens de opleiding bestudeert. Zo koppel je de praktijk van bewegen aan de theorie van bewegen.