Twee CALO studenten

Na de opleiding

Na de studie ben je expert op het vlak van bewegen en lesgeven. Met de eerstegraadslesbevoegdheid kun je terecht in alle onderwijstypen.

Docent bewegingsonderwijs

Je kunt als leraar lichamelijke opvoeding aan de slag in alle onderwijstypen:

- basisonderwijs
- voortgezet onderwijs
- speciaal onderwijs
- mbo
- hbo

Combinatiefunctionaris

Dit is een functie waarin je een brug slaat tussen school en sport. Je verbetert bijvoorbeeld de kwaliteit van sportbeleid door sportverenigingen te betrekken bij het samenstellen van gymlessen.

KlimmuurVerder studeren

Na de deeltijdopleiding kun je er ook voor kiezen verder te studeren, bijvoorbeeld door een universitaire master te volgen op het vlak van:

  • sportpsychologie
  • bewegingswetenschappen
  • beleid, communicatie en organisatie    

Of je kiest voor de master Physical Education and Sport Pedagogy.