Twee CALO studenten

Lestijden en studielast

Wanneer starten we? En op welke dagen moet je aanwezig zijn als je de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd volgt?

Start

De Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (eerstegraads) in deeltijd start in september 2020.

Lesdagen

Je volgt lessen op de woensdagmiddag en -avond van 13.30 tot 21.00 uur.

Leerwerkplek

Afhankelijk van het taakgebied (module) dat je tijdens een semester volgt, moet je zelf 6 of 12 uur met de leerstof aan de slag op je (leer)werkplek of in een onderwijscontext lessen bewegingsonderwijs verzorgen binnen een voor dit taakgebied relevant onderwijstype. Dit kun je dus soms op je eigen (leer)werkplek invullen.

Studieduur

De opleiding in deeltijd heeft een omvang van 240 studiepunten (ECTS). De flexibele route is opgebouwd uit 8 taakgebieden (modulen) van 30 ECTS, die elk zijn opgebouwd uit 4 tot 6 aparte onderdelen. Afhankelijk van je eerdere studies, cursus(sen) en/of werkzaamheden worden na een intakeassessment een studiecontract en opleidingsduur op- en vastgesteld. Dit kan voor een halfjaar, een heel jaar of de hele opleiding zijn. Deze intake vindt plaats aan het begin van de opleiding of het jaar.

Studieroute

Je hebt als deeltijdstudent aan deze opleiding zelf de regie over je studietraject. Dit ondersteunen we met de mogelijkheid om eerder verworven competenties te valideren via een portfolioassessment. Windesheim biedt:

  • keuzemogelijkheden voor de leeractiviteiten
  • keuzemogelijkheden voor de manier van toetsen
  • contactonderwijs op de woensdagen
  • een goede studiebegeleiding

De uren zelfstudie zijn sterk afhankelijk van gevolgde vooropleiding(en) en relevante werkervaring.