Twee CALO studenten

Inhoud opleiding

In de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd verdiep je je in de ins en outs van bewegen en alle aspecten van lesgeven.

In de deeltijdopleiding leer je hoe je leerlingen in de les bewegingsonderwijs kunt helpen bij het uitvoeren van de activiteiten  en hoe je een veilig pedagogisch klimaat creëert. Je leert kritisch te reflecteren en vragen te stellen: Hoe kies je activiteiten met zorg uit, passend bij het niveau van elke leerling? Hoe daag je hen uit grenzen te verleggen? En hoe leg je contact met hen om uit te vinden wat zij leuk vinden, zodat zij later enthousiast blijven bewegen?

Flexibel en modulair onderwijs voor professionals

De Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd is een flexibel studietraject voor professionals die werkzaam zijn in het werkveld van sport en bewegen binnen een onderwijscontext (of dat later graag willen) en die hun competenties willen uitbreiden en upgraden naar hbo-niveau. In de deeltijdstudie die flexibel en modulair is opgebouwd kunnen professionals die gedurende de opleiding over een relevante leerwerkplek op hbo-niveau beschikken voor een deel zelf bepalen wanneer, hoe en wat zij leren. Ook voor mensen die een carrièreswitch willen maken, biedt de hbo-bachelor Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd mogelijkheden. Ook dan is het noodzakelijk om te beschikken over een relevante leerwerkplek op het moment dat de studie start. De opleiding kan je helpen bij het vinden van zo'n geschikte leerwerkplek.

Leren met leeruitkomsten binnen de taakgebieden

Sport- en spelmateriaalDe modulaire en flexibele opbouw van de studie maakt het mogelijk om werk, opleiding en privésituatie beter te combineren. Je hebt meer ruimte om te bepalen op welk moment je studeert, hoe en waarop. Er wordt rekening gehouden met kennis en ervaring die je inbrengt en diverse modules kun je los volgen. In de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd is het onderwijsprogramma gebaseerd op werken met leeruitkomsten. Bij het werken met leeruitkomsten gaat het om resultaat van het leren en niet om de manier waarop deze resultaten behaald zijn. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende manieren toe te werken naar het behalen van je diploma. Deze leeruitkomsten behaal je door je te richten op bepaalde taakgebieden (modules) van 30 studiepunten (ECTS) in de opleiding, die elk zijn opgebouwd uit 4 tot 6 aparte onderdelen.

Opbouw Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd

Het accent ligt op het geven van bewegingsonderwijs en het functioneren als docent op een school. Afhankelijk van het taakgebied (module) waarop je je op een bepaald moment van de opleiding richt, moet je zelf 6 of 12 uur op je (leer)werkplek met de leerstof aan de slag of in een onderwijscontext lessen bewegingsonderwijs verzorgen in een voor dit taakgebied relevant onderwijstype (basis-, voortgezet en speciaal onderwijs). Dit kan dus soms op je eigen (leer)werkplek worden ingevuld. Daarnaast volg je lessen en werk je zowel individueel als met medestudenten aan (praktijk)opdrachten. Zo ondervind je aan den lijve wat het met jou doet als je zelf deelneemt aan een activiteit. We maken altijd de koppeling met de theorie en ervaringen op je (leer)werkplek.

Taakgebieden

Je richt je in de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd op 8 taakgebieden:

1. Organiseren beweegactiviteiten
2. Vakinhoudelijk en didactisch handelen (basis)
3. Vakinhoudelijk en didactisch handelen (gevorderd)
4. Legitimeren en Gezondheid en leefstijl
5. Functioneren als startende professional
6. Vakinhoudelijk en didactisch handelen (speciaal bewegen) en Creëren van een veilig beweegklimaat
7. Keuzeminor
8. Project (onderzoek) en Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Lees verder op de pagina Modulaire opzet

Leeruitkomsten

Je behaalt in de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd onder meer de volgende leeruitkomsten:

- Plannen
- Uitvoeren
- Veiligheid en EHBO
- Evalueren
- Beroepshouding
- Activerende didactiek
- Pedagogisch klimaat

Lees verder op de pagina Modulaire opzet

Persoonlijke begeleiding

Een docent coacht je tijdens de studie en helpt bij de keuzes die je maakt. Je ontdekt door te ervaren en te doen wat je graag wilt en wat je nog moet leren. Alle opdrachten en verslagen verzamel je in een portfolio.

Duur van de deeltijdopleiding

Afhankelijk van eerdere opleidingen, cursus(sen) en/of werkzaamheden zal na een intakeassessment een studiecontract worden opgesteld. Dit kan voor een halfjaar, een heel jaar of de hele opleiding zijn. Deze intake vindt plaats aan het begin van de opleiding of het jaar.

Waarborging kwaliteit

De opleiding heeft een Werkveld Advies Commissie die zorgt voor aansluiting tussen opleiding en praktijk.

De volgende personen zitten in de commissie:

- Berend Brouwer, Stichting Leerplanontwikkeling Nederland
- Hilde Bax, Hogeschool van Amsterdam
- Edward Beitler, Koningin Emmaschool in Amersfoort
- Bart van den Bosch, Landstede Groep en Bart van den Bosch Consultancy
- Gerie ten Brinke, Christelijk College Nassau-Veluwe
- Annemieke Pepping-Poot, CIOS Nederland en Wegenssuc6verlengd
- Eric Swinkels, Twickel College in Hengelo en Stichting Leerplanontwikkeling Nederland
- Simone de Vries, Stichting SchOOL Lelystad en Gezonde School
- René de Waard, Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn

Getuigschrift en titel

Heb je deze bacheloropleiding in deeltijd afgerond, dan mag je de titel Bachelor of Education voeren.