Twee CALO studenten

Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo)

Modulaire bacheloropleiding in deeltijd

Wil je je via de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd ontwikkelen tot hbo-professional op het vlak van bewegen en educatie?

Leraar lichamelijke opvoeding worden?

Jij bent straks de hbo-professional die lesgeven en bewegen combineert, zodat je op verantwoorde wijze activiteiten opzet die beweging en sport bij jongeren stimuleren. Onze docenten leren je meer over lesgeven, didactiek in de gymzaal en met andere deelnemers verrijk je het bewegingsonderwijs.

Lees meer over deze deeltijdopleiding

Modulaire en flexibele deeltijdopleiding

De Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding is een modulair opgebouwde flexibele deeltijdopleiding. Je kiest zelf welk taakgebied je wanneer behandelt, welke leeractiviteiten je inzet en voor welke vorm van toetsing je kiest, zolang dit past bij de beoogde leeruitkomsten. Zo heb je zelf de regie over je studie.


Lees alles over de modulaire opzet

Behaal je eerstegraadslesbevoegdheid

In de (sport)zalen heerst een ambitieus studieklimaat en je kunt straks terecht in alle onderwijstypen: van basisschool tot vwo en van speciaal onderwijs tot hbo. Je krijgt een eerstegraadsbevoegdheid, zodat je na de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd mag lesgeven in de bovenbouw.

Je opties na de studie Lichamelijke Opvoeding

Lesdagen van Lichamelijke Opvoeding

De Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd start in september 2020. Je volgt lessen op de woensdagmiddag en -avond van 13.30 tot 21.00 uur.

Meer over lesdagen van de bachelor in deeltijd