Man die aan het hardlopen is

Studieprogramma

De basisopleiding bestaat uit drie bijeenkomsten, waarbij het accent verschuift van beter leren observeren naar beter leren interveniëren.

Bijeenkomst 1                      Signaleren observeren
Tijdens de eerst bijeenkomst staan we stil bij signalen die erop kunnen duiden dat er sprake is van een slecht klimaat in een groep. Verder krijg je tools en werkvormen aangereikt die je helpen bij het gericht observeren van het gedrag van kinderen in een groep.
Bijeenkomst 2

Observeren en analyseren

Deze bijeenkomst (of de derde) speelt zich af in een school van een van de deelnemers, zodat we samen een groepsobservatie en -analyse kunnen uitvoeren. We komen in deze bijeenkomst ook terug op je eigen observaties die je in de tussentijd hebt gedaan in je groep. Vervolgens duiden we het geobserveerde gedrag, om zo tot een analyse van de dynamiek in de groep te komen. 
Bijeenkomst 3 Analyseren en interveniëren
Als uit de analyse duidelijk wordt waarom welk gedrag zichtbaar is in een groep, dan is het ook mogelijk interventies te ontwerpen die het klimaat kunnen verbeteren. Deze interventies vormen de kern van de laatste bijeenkomst.

Opdrachten

Na elke bijeenkomst krijg je opdrachten mee die je in de periode voorafgaand aan de vervolgbijeenkomst uitvoert in een groep of klas. Ze sluiten aan bij de inhoud van de bijeenkomsten en ondersteunen jouw leerproces. Het beïnvloeden van groepsdynamische processen leer je namelijk vooral door het veel te doen!

Dakgootopdracht