Man die aan het hardlopen is

Praktische informatie

Bekijk alle praktische informatie van de Basisopleiding groepsdynamisch werken.

Startdatum

Semester 1  (oktober 2020-januari 2021)
Semester 2  (februari 2021-juni 2021)

Studievorm Basisopleiding (cursus)
Studieduur 3 bijeenkomsten in 2 of 3 maanden.
Lesdag(en) en lestijden

Semester 1 (13.30-16.30 uur)

Woensdag 04 november 2020
Woensdag 25 november 2020
Woensdag 09 december 2020

Semester 2 (13.30-16.30)
Data worden nog bekend gemaakt

Studiebelasting Drie dagdelen opleiding en daarnaast toepassen in persoonlijke werkcontext
Toelating Educatieve opleiding (of aanverwant) op hbo-niveau (mbo-niveau 4 na intake)
Kosten € 545,- (cursusjaar 2019)
Certificering
Basiscertificaat
Locatie Windesheim, Campus 2, Zwolle
Ook mogelijk op locatie bij voldoende animo
Groepsgrootte Minimaal 15 deelnemers en maximaal 25
Docent/trainer Wim Hopman, Bruno Oldeboom en Jeroen Steeman
Registratie Gevalideerd door Lerarenportfolio voor 24 registeruren