Man die aan het hardlopen is

Inhoud basisopleiding

Via de Basisopleiding groepsdynamisch werken krijg je meer zicht op groepsdynamische processen en kun je interventies toepassen waarmee je deze processen positief beïnvloedt.

Opdracht met touwenWat leer je tijdens de basisopleiding?

Tijdens deze basisopleiding helpen we je, met een praktische en vooral ervaringsgerichte werkwijze, bij het ontwikkelen van een andere kijk op groepen en groepsprocessen.

Zo krijg je een helder beeld van de diverse groepsdynamische processen die zich afspelen in jouw groep of jouw klas. Je ontdekt in de basisopleiding bijvoorbeeld hoe kinderen elkaar beïnvloeden en hoe ze zich laten beïnvloeden. Daarnaast krijg je zicht op welke leerling het meeste invloed uitoefent en hoe deze leerling zijn invloed laat gelden.

Tot slot reiken we je handvatten aan die je helpen om de dynamiek in de groep positief in te kleuren, om zo het welbevinden en leren van kinderen te stimuleren.

Verbetering van gedrag 

Na de basisopleiding ben je in staat het gedrag van de kinderen in jouw groep of klas op dusdanige wijze te beïnvloeden dat de dynamiek in de groep verbetert. Het is ook mogelijk om na deze basisopleiding bij Windesheim de Expertopleiding groepsdynamisch werken te volgen bij de L&Vingfactory.

Visie en kwaliteit 

De Basisopleiding groepsdynamisch werken sluit aan bij een probleem dat steeds nadrukkelijker naar voren komt in de dagelijkse onderwijspraktijk. We kiezen er daarom voor om de inhoud op een praktische en makkelijk toepasbare wijze aan te bieden, zodat je meteen met het geleerde in je eigen praktijk aan de slag kunt.

Balonnenopdracht

Groepsdynamische processen leveren nogal eens strijd op: wie heeft het voor het zeggen hier? Het is dan verleidelijk om (vaak vanuit onmacht) mee te strijden, maar dat is slopend. Het werkt kort en het helpt niet. Onze wijze van werken biedt een alternatief dat meer gericht is op het ontspannen van de strijd.

Bij het ontspannen van de strijd is een basisvoorwaarde dat elk kind in de groep evenveel aandacht krijgt en gezien wordt. Zo ontstaat er ruimte voor de ontwikkeling van elk kind en creëer je een groepsdynamiek die een stuk ontspannender is. Deze visie komt voort uit acht jaar ervaring met het beïnvloeden van groepen en het opleiden van professionals en aan onze werkwijze liggen talloze good practices ten grondslag.

Opleiders

Een team ervaren en gedreven opleiders verzorgen de basisopleiding. Elk lid van dit team houdt zich op eigen wijze met de thematiek van de basisopleiding bezig:

  • Wim Hopman: opleider minor Gedragsbeïnvloeding via groepsprocessen en LO4-kerndocent op de Calo van Windesheim
  • Bruno Oldeboom: opleider minor Gedragsbeïnvloeding via groepsprocessen en onderzoeker kenniscentrum Bewegen en Educatie van Windesheim
  • Jeroen Steeman: opleider, coördinator en projectleider team minor Gedragsbeïnvloeding via groepsprocessen op de Calo van Windesheim

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat.