Accountancy en Controlling. Deeltijd, duaal en post-hbo opleidingen hogeschool Windesheim.

Accountancy en Controlling

Voor een economische opleiding ben je bij ons aan het goede adres. Wil je kennis opdoen van het vakgebied? Wil je doorleren? Bekijk hieronder ons ruime aanbod op dit vakgebied.

Accountancy en Controlling: 4 opleidingen

✔ Accountancy (bachelor)
✔ Accountancy MKB
✔ Post-bachelor Controlling
✔ Schakeltraject Accountancy  

Bekijk het volledige aanbodStudent Jannita over Accountancy MKB

"Ik werk als assistent-accountant in de samenstelpraktijk bij een middelgroot accountantskantoor, waar ik inmiddels al enige jaren werkervaring heb opgedaan. Om mijzelf verder te kunnen ontwikkelen in mijn huidige functie, heb ik gekozen voor de opleiding Accountancy MKB."

Lees meer over haar ervaring

210 Resultaten

Naam Studievorm Looptijd
Accountancy Bachelor 1-2 jaar
Accountancy MKB Post hbo 1-2 jaar
Agressieproblematiek binnen de PMT Post hbo 0-6 maanden
Algemeen Projectmanagement Post hbo 0-6 maanden
Autismecoach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Basiscursus coachen Cursus of Module 0-6 maanden
Basisopleiding groepsdynamisch werken Cursus of Module 0-6 maanden
Basisopleiding schoolbreed werken aan gedrag Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Bedrijfskunde Bachelor 2-4 jaar
Bedrijfskunde post-hbo Post hbo 1-2 jaar
Begeleiden van rouw en verlies in organisaties Cursus of Module 0-6 maanden
Begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek Cursus of Module 0-6 maanden
Beheer van technische systemen Cursus of Module 0-6 maanden
Beoordelen in adaptief beroepsonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Bijscholing vmbo-docent Uiterlijke Verzorging Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Business College - deeltijd (nieuw: hbo, maar dan anders) Bachelor 2-4 jaar
Business Startup Basic Cursus of Module 0-6 maanden
CLIL en taal professionalisering voor het hoger onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Casemanagement dementie Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Category Management Post hbo 1-2 jaar
Change agent en ondernemend leren Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Change agent in het onderwijs Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Coachen in Gezondheid en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Coachend Leiderschap Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Commercieel management Cursus of Module 0-6 maanden
Connect Klanken en Letters en/of Connect Woordherkenning Cursus of Module 0-6 maanden
Connect Vloeiend lezen en/of RALFI Cursus of Module 0-6 maanden
Continu verbeteren/kwaliteitsmanagement Cursus of Module 0-6 maanden
Culturele diversiteit bij mensen met dementie Cursus of Module 0-6 maanden
Cultuurbegeleider Post hbo 1-2 jaar
De kunst van het veranderen Cursus of Module 0-6 maanden
De les geschiedenis Cursus of Module 0-6 maanden
De ondernemende vaktherapeut Post hbo 0-6 maanden
De professionele vaksectie in ontwikkeling Cursus of Module 0-6 maanden
De startende leraar (po of so) Cursus of Module 0-6 maanden
Didactisch coachen Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Differentiëren en Passend Onderwijs Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Digitaal lesmateriaal ontwikkelen Cursus of Module 0-6 maanden
Docent NT2 in de volwasseneneducatie Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Dyslexie in het primair onderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Effectief experimenteren op de werkvloer Cursus of Module 0-6 maanden
Effectief leiderschap Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Effectief schrijfonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Effectiever aanvankelijk lezen Cursus of Module 0-6 maanden
Ernstige rekenwiskundeproblemen en dyscalculie Cursus of Module 0-6 maanden
Ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Ervaringsdeskundigheid voor aankomende zorgprofessionals Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Excelleren in leiderschap Post hbo 0-6 maanden
Expertcoach Mediaopvoeding Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Expertdocent Burgerschap Cursus of Module 1-2 jaar
Familie-ervaringsdeskundigheid voor zorgprofessionals Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Fundraising Grantmaking and Sponsoring Cursus of Module 0-6 maanden
Gedragscoach in de school Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Gedragsproblemen in de school Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Gedragsproblemen: leren uitgaan van mogelijkheden Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Gerontologie Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Godsdienst-Pastoraal Werk Bachelor 2-4 jaar
Good governance (profit) Cursus of Module 0-6 maanden
Grip op jouw klas Post hbo 6 maanden - 1 jaar
HBO-ICT Bachelor 2-4 jaar
HR-Masterclasses Cursus of Module 0-6 maanden
Hbo erkende Basiscursus Coaching voor de Kinderopvang Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Herregistratieaanbod informeel leren Post hbo 0-6 maanden
Herregistratieaanbod voor SRPO geregistreerde schoolleiders (po/vo) Post hbo 1-2 jaar
Hoger Management Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Hoogbegaafdheidsspecialist Post hbo 1-2 jaar
Human Resource Management (HRM) Cursus of Module 0-6 maanden
Implementatie van verandering Cursus of Module 0-6 maanden
Instructeur/Onderwijsondersteuner Cursus of Module 1-2 jaar
Intern Begeleider Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Intervisie missionaire presentie en pastoraat in complexe context Cursus of Module 0-6 maanden
Intervisie voor teamcoaches Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Intervisiebegeleiding in Gezondheid en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Introductietraining Coaching Post hbo 0-6 maanden
Inzet van mens en materiaal in een technische context Cursus of Module 0-6 maanden
JG 2 Positionering binnen de maatschappelijke context Cursus of Module 0-6 maanden
JG1 Interveniëren en regie bij complexe situaties Cursus of Module 0-6 maanden
Kerk in uitvoering Cursus of Module 0-6 maanden
Kleuters: van thema's tot letters Cursus of Module 0-6 maanden
Klinisch redeneren en indiceren Cursus of Module 0-6 maanden
LIST vloeiend lezen Cursus of Module 0-6 maanden
LVB en verslaving Cursus of Module 0-6 maanden
Leergang Intervisor
Leergang Teamcoaching Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Leesbegrip in thema's Cursus of Module 0-6 maanden
Leidinggeven I / Basisbekwaam Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Leidinggeven II / Vakbekwaam Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Leraar4Life Cursus of Module 0-6 maanden
Lerarenopleiding Aardrijkskunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Basisonderwijs Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Biologie Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Duits Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Economie Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Engels Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Frans Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Geschiedenis Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (Calo) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Natuurkunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Nederlands Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Scheikunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding Wiskunde Bachelor 2-4 jaar
Lerarenopleiding via Kopopleiding Bachelor 6 maanden - 1 jaar
Lerarenopleiding via Zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Lerarenopleiding via vakgerichte zij-instroom Bachelor 1-2 jaar
Levensbeschouwelijk ondernemerschap Cursus of Module 0-6 maanden
Levensbeschouwelijke presentie Cursus of Module 0-6 maanden
Loopbaan- en talentcoaching Post hbo 0-6 maanden
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor 2-4 jaar
Making change happen Cursus of Module 0-6 maanden
Master Educational Needs Master 1-2 jaar
Master Educational Needs - losse modules Cursus of Module 0-6 maanden
Master Expertdocent Beroepsonderwijs Master 2-4 jaar
Master Learning & Innovation Master 1-2 jaar
Master Learning and Innovation - losse modules Cursus of Module 0-6 maanden
Master Leraar Godsdienst (eerstegraads) Master 1-2 jaar
Master Physical Education and Sport Pedagogy (Calo) Master 1-2 jaar
Master Polymer Engineering Master 1-2 jaar
Master Psychomotorische Therapie (Calo) Master 1-2 jaar
Masterclass Arbeids- en Ontslagrecht Cursus of Module 0-6 maanden
Masterclass Design Thinking Cursus of Module 0-6 maanden
Masterclass Strategische personeelsplanning: naar een op maat stappenplan Cursus of Module 0-6 maanden
Masterclass Veranderkunde Cursus of Module 0-6 maanden
Mensen verbinden in viering en gesprek Cursus of Module 0-6 maanden
Motiverend leesonderwijs in mbo Post hbo 0-6 maanden
Motiverende Gespreksvoering Cursus of Module 0-6 maanden
Motorische Remedial Teaching Post hbo 6 maanden - 1 jaar
NT2 A0-B1 traject Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 B2-C1 traject Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt Cursus of Module 0-6 maanden
NT2 Schakeljaar Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
NT2 Voorbereidingsjaar VAVO Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Nascholing GGZ-agoog (certificaat GGZ-agoog) Cursus of Module 0-6 maanden
Netwerkgericht werken Cursus of Module 0-6 maanden
Officemanagement Associate degree 1-2 jaar
Ondernemen en Management binnen Zorg en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Onderwijsinnovatie, Wetenschap en Technologie Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Onderwijsondersteuner Technisch Beroepsonderwijs (ICT, bouw en techniek) Associate degree 1-2 jaar
Ontwerpen van (bedrijfs)processen Cursus of Module 0-6 maanden
Ontwikkelingsgericht toetsdeskundige Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Op weg naar educatief partnerschap met ouders Cursus of Module 0-6 maanden
Opbrengstgericht werken Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Opleiding tot Coach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Opscholingstraject bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw (basis/kader) Cursus of Module 0-6 maanden
Oriëntatie op leidinggeven Post hbo 0-6 maanden
Palliatieve zorg voor ervaren verpleegkundigen Cursus of Module 0-6 maanden
Passend onderwijs en de stem van de leerling Post hbo 0-6 maanden
Patiënt coaching Cursus of Module 0-6 maanden
Pedagogiek Bachelor 2-4 jaar
Pedagogiek en Management (PMK) Bachelor 2-4 jaar
Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD) Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) Post hbo 1-2 jaar
Pedagogisch-didactische scholing Chinees Cursus of Module 0-6 maanden
Persoonlijk Leiderschap Post hbo 0-6 maanden
Perspectief Onderwijs en Arbeid Cursus of Module 0-6 maanden
Perspectief Onderwijsleerwetenschappen Cursus of Module 0-6 maanden
Positieve Psychologie in Onderwijs, Zorg en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Positive Behavior Support opleidingen Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Post-bachelor Controlling Post hbo 1-2 jaar
Practitioner Beeldbegeleiding Post hbo 1-2 jaar
Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Professionaliseringstraject vmbo Produceren, Installeren en Energie Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Psychiatrie, verslaving en samenleving Cursus of Module 0-6 maanden
Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (Calo) Bachelor 2-4 jaar
Rekenbevoegdheid Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Rekencoördinator Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Rekenen in het vo en mbo Cursus of Module 0-6 maanden
Rekenen met strookmodellen Cursus of Module 0-6 maanden
Samen beslissen bij dementie Cursus of Module 0-6 maanden
Schakeljaar voor anderstaligen wo Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Schakeltraject Accountancy Post hbo 1-2 jaar
Schoolopleider/Expertcoach Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Schrijfproblemen bij kinderen (voor fysiotherapeuten) Cursus of Module 0-6 maanden
Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor 2-4 jaar
Sociaal Werk in de Zorg Associate degree 1-2 jaar
Social Work Bachelor 2-4 jaar
Specialist Jonge Kind Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Specialist Sportieve en Gezonde School Post hbo
Specialist schoolbreed werken aan gedrag Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Strategie en Leiderschap Cursus of Module 0-6 maanden
Supervisorenopleiding Post hbo 1-2 jaar
Systeemtherapie voor vaktherapeuten Post hbo 0-6 maanden
Taalcoördinator Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Teamcoaching in Gezondheid en Welzijn Cursus of Module 0-6 maanden
Teamleider vo Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Technische Bedrijfskunde Bachelor 2-4 jaar
Technische Bedrijfskunde AD Associate degree 1-2 jaar
Toegepaste Technische Bedrijfskunde Cursus of Module 0-6 maanden
Trainer Weerbaarheid Cursus of Module 0-6 maanden
Tweetalig onderwijs (tto) Cursus of Module 0-6 maanden
Uitvoeren adaptief beroepsonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs voor het primair onderwijs Post hbo 1-2 jaar
Van werkdruk naar werkplezier
Veranderen met Kwaliteits- Proces en Lean Management Post hbo 1-2 jaar
Verandermanagement Cursus of Module 0-6 maanden
Verkorte opleiding tot registercoach voor LVSC geregistreerde Supervisoren Post hbo 0-6 maanden
Verpleegkunde Bachelor 2-4 jaar
Verpleegkundig Indiceren voor hbo-verpleegkundigen Cursus of Module 0-6 maanden
Verpleegkundig Indiceren voor mbo-verpleegkundigen Cursus of Module 0-6 maanden
Vmbo Dienstverlening en Producten Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
Vormgeven adaptief beroepsonderwijs Cursus of Module 0-6 maanden
Vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Cursus of Module 0-6 maanden
Vvto-coördinator Cursus of Module 0-6 maanden
Werken met het vlaggensysteem
Wetenschap en Techniekcoördinator (po) Post hbo 6 maanden - 1 jaar
Wijkverpleegkundige Cursus of Module 6 maanden - 1 jaar
World Class Warehousing Cursus of Module 0-6 maanden
Zelfsturende teams in zorg en welzijn Cursus of Module 0-6 maanden