Volwassene loopt uit X

Inhoud cursus

 In deze cursus doe je als docent Chinees pedagogisch didactische kennis op die je nodig hebt om het vak Chinees te geven in basis- en voortgezet onderwijs. 

Je geeft al Chinees. Het geven van een goede les, waarbij je de leerlingen boeit en ervoor zorgt dat ze de lesstof onder de knie krijgen, vraagt pedagogisch-didactische kennis. Deze cursus gaat in op je vragen en de praktijk.

De toename van Chinese handelscontacten met Nederland heeft tot gevolg dat de belangstelling voor het geven van Chinees als verrijkkingsvak op basis- en voortgezet onderwijsscholen ook toeneemt. Het geven van Chinees als Chinese docent zonder gekwalificeerd docent te zijn is wel mogelijk, omdat je bij een verrijkingsvak onder de verantwoordelijkheid van de klassendocent valt.Docent geeft les

Het geven van een ingewikkelde taal als Chinees op Nederlandse scholen is voor een Chinese docent een hele uitdaging. Enerzijds vanwege het cultuurverschil, anderzijds doordat het vaak aan hoogbegaafde leerlingen gegeven wordt met hoge verwachtingen die een andere aanpak vereist.

Pedagogisch-didactische professionalisering

Elke week bespreken we een deel theorie, waarop een stagedag volgt om in de praktijk te ervaren waar het in de theorie over gaat. Je observeert het onderwijs aan de hand van gerichte opdrachten. De theoretische achtergronden verwerk je samen met je praktijkervaring in een reflectieverslag. 

Na de cursus

Na het afronden van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname. Je kunt dan Chinees als verrijkingsvak geven aan getalenteerde leerlingen in het basisonderwijs. Ook kun je masterclasses Chinees in het voortgezet onderwijs verzorgen.