C in de avond

Digitale toegankelijkheid

De digitale informatievoorziening van Windesheim is nog niet volledig toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Hier wordt aan gewerkt.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 13-09-2018.

Windesheim wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):
1. http://www.windesheim.nl (hoofdwebsite)
2. http://www.windesheimflevoland.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

• Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
• Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
• Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
• Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

Windesheim vindt toegankelijkheid van groot belang. Op regelmatige basis worden de websites van Windesheim gecontroleerd op toegankelijkheid door de Stichting Accessibility.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als je ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.