Studenten voor een bord met plakbriefjes

Vertrouwenspersonen

Pesten, geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie: dat accepteren wij niet! Stap naar een vertrouwenspersoon.

Ongewenst gedrag: NEE!

Pesten, geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie: dat accepteren wij niet!
Overkomt je zoiets, stap dan naar een vertrouwenspersoon. Hij of zij luistert serieus naar je, geeft advies, zoekt mee naar oplossingen en heeft informatie over eventuele hulpverlening. En de naam zegt het al: wat je aan vertrouwenspersonen vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Zij vertellen niets door en hebben een geheimhoudingsplicht. Ze helpen je als je een officiële klacht wilt indienen.

Hoe gaan wij om met klachten?

  • medewerkers en studenten krijgen alle ruimte om klachten te melden
  • als je een klacht indient dan mag dat geen nadelige gevolgen hebben voor jou
  • we behandelen alle meldingen uiterst vertrouwelijk
  • een onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt een klacht op een objectieve en zorgvuldige manier
  • we nemen zo snel mogelijk gepaste maatregelen als iemand in de organisatie ongewenst gedrag vertoont.