studiesucces

Waarom Honours?

Als toekomstig professional in een continu veranderende, complexe samenleving heb je nieuwe kennis en vaardigheden nodig waarmee je wicked problems aan kunt pakken.

Wicked problems

De wereld is complex en veranderlijk en niemand weet hoe de wereld er van morgen uitziet. Windesheim leidt professionals van de toekomst op en wil je kennis en vaardigheden aanreiken die je nodig hebt in die continu veranderende samenleving. Daarom wordt binnen Honours Programmes aandacht besteed aan nieuwe kennis en vaardigheden, bovenop de basiskennis die je hebt. Complexe vraagstukken – wicked problems - in een andere setting dan we nu kennen, betekent ook dat oplossingen aangepakt worden samen met andere beroepsgroepen.

Studenten van het Honours programmeLeiderschap

Persoonlijk leiderschap – wie ben jij, wat is je drive, hoe werk je samen, verantwoordelijkheid nemen - is daarin belangrijk. Windesheim wil elke student die kiest voor een opleiding van de hogeschool de kans bieden er alles uit te halen wat er in zit. De een heeft daarbij extra ondersteuning nodig; de andere extra uitdaging. Als je extra uitdaging zoekt kun je kiezen voor Honours Programmes.

De onderstroom

Wij vinden het een beetje raar dat anderen bepalen hoe jij moet leren en voor jou bepalen hoe het onderwijs eruit moet zien. De Onderstroom is de permanente denktank van Honours Programmes. In het voorjaar van 2018 is de Onderstroom de diepte ingedoken op zoek naar welke vormen van onderwijs jou uitdagen en motiveren om meer uit jezelf te halen. Wat ons betreft zijn dat niet voor de hand liggende oplossingen. In het najaar van 2018 gaan we op zoek naar de vraag ‘Wat is commitment?’ ‘Wat maakt dat ik voor extra uitdaging kies, wanneer zet ik zelf een extra stap en waar moet de uitdaging aan voldoen?’
Uitkomsten denktank voorjaar 2018