Drie studenten die door een loopbrug lopen

Waarom Honours?

Als toekomstig professional in een continu veranderende, complexe samenleving heb je nieuwe kennis en vaardigheden nodig waarmee je wicked problems aan kunt pakken.

Wicked problems

De wereld is complex en veranderlijk en niemand weet hoe de wereld er van morgen uitziet. Windesheim leidt professionals van de toekomst op en wil je kennis en vaardigheden aanreiken die je nodig hebt in die continu veranderende samenleving. Daarom wordt binnen Honours Programmes aandacht besteed aan nieuwe kennis en vaardigheden, bovenop de basiskennis die je hebt. Complexe vraagstukken – wicked problems - in een andere setting dan we nu kennen, betekent ook dat oplossingen aangepakt worden samen met andere beroepsgroepen.

Studenten van het Honours programmeLeiderschap

Persoonlijk leiderschap – wie ben jij, wat is je drive, hoe werk je samen, verantwoordelijkheid nemen - is daarin belangrijk. Windesheim wil elke student die kiest voor een opleiding van de hogeschool de kans bieden er alles uit te halen wat er in zit. De een heeft daarbij extra ondersteuning nodig; de andere extra uitdaging. Als je extra uitdaging zoekt kun je kiezen voor Honours Programmes.