Drie studenten die door een loopbrug lopen

Social Innovation

Wil jij het Honours Programme Social Innovation volgen?

Sociale Innovatie is de ontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën – producten, diensten, modellen - die aansluiten bij maatschappelijke behoeften, bij nieuwe sociale relaties en samenwerkingsverbanden creëren. Bijvoorbeeld de toename van ZZP’ers die om toch goed verzekerd te zijn, de Broodfondsen ontwikkeld hebben. Of denk aan AirB&B, Repair café, en Buurtzorg.

Studenten van het Honours programmeEr zijn drie typen sociale innovatie:

  • Sociale behoeften: gericht op kwetsbare groepen, op behoeften waarin niet wordt voorzien door marktpartijen of bestaande instellingen.
  • Maatschappelijke verandering: gericht op samenleving als geheel, gericht op duurzame ontwikkeling en welbevinden.
  • Sociale innovatie gericht op systeem verandering: op verandering van samenleving: participatie, empowerment en leren.

Het Honours Programme Social Innovation

In het eerste semester word je uitgedaagd om over sociale vraagstukken na te denken, trendonderzoek te doen en toekomstscenario’s te ontwikkelen; het startpunt voor het ontwerpen van innovatieve oplossingen. De scenariomethode wordt door organisaties vaak gebruikt om in te spelen op onzekerheden in de toekomst. In deze scenario´s worden verschillende perspectieven meegenomen zoals technische, sociale en economische perspectieven. In het tweede semester ga je werken aan een strategische vraag of trend vanuit een organisatie.

Meerwaarde van dit Honours Programme

Deelnemen aan een Honours Programme levert je een breed netwerk op van studenten en afgestudeerden uit diverse disciplines wat in de toekomst handig kan zijn. In dit programma werk je samen in multidisciplinaire teams, met studenten die inbreng leveren vanuit hun eigen studie wat je scope kan verbreden. Daarnaast is er aandacht voor je individuele leerproces en werk je aan je eigen talenten en ontwikkeling.

Voor wie

Sociale Innovatie is cruciaal voor de economische groei in de komende jaren. Wil jij meer weten over het samenspel tussen de technische, economische en sociale ontwikkelingen die van belang is voor innovatie? Ben je nieuwsgierig, wil je samenwerken met studenten van andere opleidingen en wil je extra uitdaging naast je studie? Dan biedt dit programma je een unieke en uitdagende leerervaring.