Drie studenten die door een loopbrug lopen

Honours Programmes

Er zijn drie Honours Programmes; twee in Zwolle en een in Almere. Alle drie zijn het gevarieerde programma’s die je naast je studie volgt.

De drie Honours Programmes zijn: Social Innovation en Technology and Society in Zwolle, en Sustainable Society in Almere, bedoeld voor alle studenten van Windesheim op basis van instroomeisen. 

Grande Finale diploma-uitreiking Social Innovation - Windesheim Honours Programme

Elk programma duurt een jaar en je volgt het meestal ’s avonds, naast je reguliere studie. Elke avond begint met een maaltijd en daarna is er een gevarieerd programma met gastsprekers, workshops en creatieve denksessies. Social Innovation en Sustainable Society hebben verder nog twee intensieve honours weekenden. Technology and Society heeft een excursie van een dag.

In Grande Finales presenteer je de resultaten aan een breed publiek. Op je diplomasupplement komt de vermelding dat je het Windesheim Honours Programme succesvol hebt afgerond en dat je 16 studiepunten (1 studiepunt is 28 uur) bovenop je reguliere opleiding hebt gevolgd.

Meer over Social Innovation in Zwolle

Meer over Technology and Society in Zwolle

Meer over Sustainable Society in Almere