Drie studenten die door een loopbrug lopen

Honours leeromgeving

De kern van Honours Programmes bestaat uit een achttal elementen, waarvan het merendeel in elk programma terugkomt.

Multidisciplinair

In een honoursleeromgeving werk je nog meer samen dan in je eigen opleiding, hetzij in multidisciplinair verband, hetzij in internationaal verband. Vraagstukken staan centraal, geen onderwerpen of vakken.

Creatieve Productiviteit

Er wordt van je gevraagd dat je creatief nadenkt.

Authentieke opdrachten

Je gaat aan de slag met een echte opdracht.

Persoonlijk leerverhaal

Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling.

Maatschappelijke betrokkenheid

Het vraagt ook om betrokkenheid op de samenleving.

Concept of giftedness

Dat je iets teruggeeft.

Persoonlijk leiderschap

Dat je verantwoordelijkheid neemt.

Learning community

Zo’n programma voeren we uit binnen een lerende omgeving waarin je van elkaar leert en een gemeenschap vormt).

Op basis van deze kenmerken zijn Honours Programmes ingericht.