Werktuigbouwkunde

Inhoud opleiding

Het accent ligt op het ontwerpen, produceren en onderhouden van industriële apparaten en machines.

In het kort

In de eerste twee jaar van de opleiding leg je een brede basis. Je verdiept je in onderwerpen als wiskunde, mechanica (rekenen met krachten), sterkteleer (blijft een constructie heel?) en dynamica (bewegende delen). Je leert technisch tekenen op de computer, maar je doet ook kennis op over materialen, productietechnieken, energietechniek en besturingstechniek. Daarnaast doe je samen met je medestudenten een aantal projecten, waarbij ook de samenhang met andere technische disciplines aan bod komt. In het derde en vierde jaar kies je je eigen route door middel van stage(s), eventueel in het buitenland, minors en je afstudeerproject.

Studieprogramma Werktuigbouwkunde

Jaar 1

In het eerste jaar maak je kennis met het vakgebied. Je krijgt vakken als wiskunde, materiaalkunde, productietechniek en projectmanagement. Door het uitvoeren van projecten leer je de theorie in de praktijk brengen. Zo test je een apparaat om pingpongballen mee te schieten en ontwikkel je een sumo-robot.

Jaar 2

In het tweede jaar bouw je verder op de kennis en vaardigheden uit het eerste jaar. Je krijgt vakken als dynamica, systeemkunde en bedrijfskunde. Met medestudenten zet je een ingenieursbureau op, waarmee je de rest van het jaar praktijkopdrachten voor echte bedrijven uitvoert.

Jaar 3

Na het tweede jaar bepaal je zelf je studieroute. Je kiest een minor om je te specialiseren en je loopt stage bij een bedrijf in die richting.

Jaar 4

Een halfjaar van het vierde jaar kun je naar keuze invullen. Je kunt bijvoorbeeld een tweede stage lopen of een andere minor volgen, eventueel bij een andere opleiding, een andere onderwijsinstelling of zelfs in een ander land. Ook kun je een premaster volgen om je voor te bereiden op een universitaire studie.

Het laatste halfjaar ben je bezig met afstuderen.

Studenten Werktuigbouwkunde aan het werkHanden uit de mouwen

Met het diploma Werktuigbouwkunde kun je straks voor de industrie machines ontwerpen, produceren en onderhouden. Je leert om een evenwicht te vinden tussen jouw creativiteit, de wens van de opdrachtgever en wat technisch mogelijk is. Samenwerken en kennis delen zijn belangrijke vaardigheden die je tijdens de opleiding traint en die goed van pas komen in je latere werk. Je leert veel van de projecten die je uitvoert.

 

Onderzoek als rode draad

Gedurende je hele opleiding scherp je je oordeelsvermogen aan. Je roept niet zomaar wat, maar je ontwikkelt een goed onderbouwde mening. Dat leer je vanuit een onderzoek gerichte benadering van de aangeboden theorie, opdrachten en projecten tijdens je studie. Deze onderzoekende benadering is kernonderdeel van je afstudeeropdracht. Om je daar goed op voor te bereiden voer je tijdens je opleiding diverse onderzoeken uit. Op deze manier kun je tijdens je stage, en in praktijkopdrachten in de theorie-semesters, al een zinvolle bijdrage leveren aan de organisatie waar jij je opdrachten uitvoert. Je wordt daardoor steeds bedrevener in het snel doorzien van nieuwe situaties.

Begeleiding direct vanaf het begin

Vanaf dag één krijg je ondersteuning van een studieloopbaanbegeleider een docent die je helpt keuzes te maken en met wie je kunt overleggen als je even vastloopt. Ook bespreek je je studievoortgang en kijk je samen of je nog steeds op de juiste plek zit. Je bepaalt voor een deel zelf je studieroute en kiest je eigen stageplek en afstudeeropdracht. Docenten ondersteunen je bij projecten, practica, werkcolleges en wiskundeopdrachten.

Over de grens

Naar het buitenland gaan is niet alleen een geweldige ervaring, je leert ook veel over de cultuur en de inwoners van het land. Bij Werktuigbouwkunde kun je een halfjaar in het buitenland studeren. Ook kun je ervoor kiezen je stage en/of je afstudeeropdracht bij een buitenlands bedrijf uit te voeren.
Lees over de ervaringen van student Sven in Gambia.

Goede cijfers? Doe mee aan een excellentieprogramma

Wil jij meer halen uit je studie, dan zijn de Honours Programma's misschien iets voor jou. Dit zijn uitdagende leertrajecten voor goede en gemotiveerde studenten die je náást je opleiding doet. Voorwaarde voor deelname aan het Honours Programma is dat je in een jaar je propedeuse hebt gehaald.

Onze studenten zijn zeer tevreden

Uit resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2018 blijkt dat maar liefst 89 procent van de huidige studenten Werktuigbouwkunde bij Windesheim zeer tevreden is over de opleiding. De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Studenten worden gevraagd de vragenlijst in te vullen en hun oordeel te geven over verschillende aspecten: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. 

Borging kwaliteit

Elke opleiding binnen Techniek en ICT heeft een werkveldadviescommissie. In deze commissies zitten mensen uit het werkveld die bespreken hoe het onderwijs en het werkveld zo goed mogelijk op elkaar kunnen aansluiten. Werktuigbouwkunde legt zijn leerplan (curriculum) regelmatig ter beoordeling voor aan de leden en wil graag stimuleren dat ontwikkelingen in het werkveld zo snel mogelijk een plek krijgen in het onderwijsprogramma. De leden van de commissies zijn ook betrokken bij afstudeergesprekken en eindpresentaties en kunnen hierover adviseren. Uit Zwolle en omgeving hebben enkele grote bedrijven een afgevaardigde in deze commissies. De commissie komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen.