Technische Bedrijfskunde

Inhoud opleiding

In de voltijdopleiding Technische Bedrijfskunde ontwikkel je gevoel voor techniek én management.

Tijdens de opleiding Technische Bedrijfskunde verken je verschillende aspecten van een bedrijf: operations management, organisatiekunde, bedrijfseconomie, ICT, HRM, logistiek en internationalisering. Beschikken over feitenkennis is belangrijk, maar minstens zo belangrijk is het toepassen van deze kennis in de praktijk en het ontwikkelen van je sociale en persoonlijke vaardigheden. Als technisch bedrijfskundige ben je tenslotte de spin in het web binnen een coördinerende of leidinggevende functie.

Studieprogramma Technische Bedrijfskunde 

De opbouw van de studie is als volgt:

Jaar 1: introductie

In het eerste jaar leer je alle aspecten van technische bedrijfskunde kennen in verschillende productieomgevingen en in de dienstensector. Je krijgt les in modules waarin steeds een thema centraal staat. Voorbeelden van modules in het eerste jaar zijn Introductie Technische Bedrijfskunde, Beheer Informatie en Energiesystemen, Massaproductie en Trends & Innovaties. De theorie pas je toe in praktijkcases die je veelal uitvoert voor bedrijven in de regio. Je leert hoe je een projectplan schrijft en een onderzoek opzet. Daarnaast ga je aan de slag met processen, rekenen, communiceren en presenteren. Je wordt dus al snel opgeleid om resultaten te boeken in de praktijk.

Jaar 2: theorie én praktijk

In het tweede jaar bouw je voort op het eerste jaar en zoek je de verdieping op de verschillende onderwerpen. Je krijgt modules, waaronder Praktijk als Operational Manager, Simulation, Management Game en World Class Maintenance. Daarnaast werk je twee dagen per week met jouw projectgroep aan een vraagstuk uit het bedrijfsleven. Op deze manier weet je de laatste inzichten direct te vertalen naar de praktijk: een ijzersterke leermethode!

Jaar 3: stage

Je start het derde jaar met stage. Hierna bepaal je zelf je studieroute: je volgt een minor naar keuze en/of je gaat nog een keer op stage. Voor je getuigschrift moet je in ieder geval één van de volgende minors volgen: Operational Management in Industry, Process Optimization, Industrial Strategies and Change Management of Supply Chain Engineering. 

Jaar 4: vrije keuze en afstuderen

In het eerste halfjaar van het vierde studiejaar mag je wederom kiezen. Je kunt voor een tweede keer stage lopen, een (keuze)minor volgen of studeren in het buitenland. In het tweede halfjaar sluit je de studie af met een afstudeeropdracht. Je laat hierin zien dat je een onderzoekende houding hebt ontwikkeld en zelfstandig adviezen kunt geven.

Handen uit de mouwen

Het is belangrijk hoe jij je team of bedrijf presenteert. Dat leer je in de projecten die je uitvoert en tevens coachen de docenten je hier actief op. In de projecten komen ook je organisatorische en leidinggevende vaardigheden bovendrijven. 

Een gemiddelde collegeweek bij Technische Bedrijfskunde

Een gemiddelde studieweek bij Technische Bedrijfskunde bestaat uit 40 uur, waarvan in het eerste jaar zo'n 15 tot 20 contacturen per week; de overige uren zijn zelfstudie en werken in projectgroepen. In het tweede jaar en verder wordt de verdeling wat anders, maar blijft de totale studielast per week wel ongeveer gelijk.

Studiebegeleiding vanaf het begin

Zoals je hebt kunnen lezen bepaal je voor een deel zelf je studieroute en kies je je eigen stageplek en afstudeeropdracht. Hierbij ben je in goede handen van verschillende begeleiders. Een studieloopbaanbegeleider helpt bij het uitstippelen van je studieroute. Ook bespreek je je studievoortgang en kijk je samen of je nog steeds op de juiste plek zit. Docenten ondersteunen je bij projecten, practica en werkcolleges. Je stagebegeleider begeleidt je tijdens je stage.

Internationale focus

Tijdens de opleiding Technische Bedrijfskunde wordt er ook aandacht besteed aan internationalisering. In de 'International week' ga je bijvoorbeeld in Nederland of elders samenwerken met studenten uit andere landen. Je kunt ook je horizon verbreden door stage te gaan lopen in het buitenland of er een tijdje te gaan studeren. Je leert veel over de cultuur en inwoners van het land, een geweldige ervaring!

Onderzoek als rode draad

Gedurende je hele opleiding scherp je je oordeelsvermogen aan. Je roept niet zomaar wat, maar je ontwikkelt een goed onderbouwde mening. Dat leer je vanuit een onderzoek gerichte benadering van de aangeboden theorie, opdrachten en projecten tijdens je studie. Deze onderzoekende benadering is kernonderdeel van je afstudeeropdracht. Om je daar goed op voor te bereiden voer je tijdens je opleiding diverse onderzoeken uit. Op deze manier kun je tijdens je stage, en in praktijkopdrachten, al een zinvolle bijdrage leveren aan de organisatie waar jij je opdrachten uitvoert. Je wordt daardoor steeds bedrevener in het snel doorzien van nieuwe situaties. 

Borging kwaliteit

Elke opleiding binnen Techniek en ICT heeft een eigen werkveldadviescommissie. In deze commissies zitten afgevaardigden uit het werkveld die gezamenlijk de aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld bespreken. Het curriculum wordt periodiek voorgelegd aan de leden en ontwikkelingen in het werkveld krijgen een plek in het onderwijsprogramma. De leden zijn tevens betrokken bij de afstudeergesprekken en de eindpresentaties en hebben hier een adviserende rol in. Diverse bedrijven hebben een afgevaardigde in deze commissies waaronder enkele grote bedrijven in de omgeving van Zwolle. De commissie komt gemiddeld drie keer per jaar bijeen.