Ruimtelijke Ontwikkeling-Mobiliteit

Na je opleiding

Met je hbo-bachelordiploma op zak ben je klaar om te gaan werken. Liever doorstuderen? Ook daar zijn voldoende mogelijkheden voor.

Beroepen in het vakgebied mobiliteit

De vraag naar goed opgeleide professionals op het gebied van verkeer en mobiliteit is vrij groot en de beroepen waar je in terecht kunt, lopen behoorlijk uiteen. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij een verkeerskundig adviesbureau. Je werkt dan als projectmedewerker of adviseur aan projecten in opdracht van gemeenten en provincies. Ook kun je een baan vinden bij verschillende overheden, zoals Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Verder kun je aan de slag bij onderzoeksinstellingen, zoals de SWOV en het CROW, openbaarvervoerbedrijven en belangenorganisaties, zoals de ANWB en ROVER. Veelvoorkomende vragen waarmee je als startend mobiliteitsexpert aan de slag gaat, zijn onder meer:

  • Hoe verminderen we files als gevolg van ongevallen?
  • Is smartphonegebruik op de fiets echt verkeersonveilig?
  • Op welke manier sluiten we een nieuwe woonwijk aan op het openbaar vervoer?
  • Hoe kunnen we met slimme technologie (in de auto, maar ook op de weg) de verkeersveiligheid verbeteren?
  • Is de elektrische auto echt een oplossing voor milieuproblemen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat mensen vaker de fiets pakken of gebruik maken van het openbaar vervoer?
  • Hoe zorgen we ervoor dat Zwolle in de toekomst bereikbaar blijft?
  • Hoe kunnen we een kruispunt zo ontwerpen dat je minder vaak stilstaat voor een rood verkeerslicht?

Alumnusvideo

We gingen langs bij alumnus Martijn. Hij heeft Ruimte Ontwikkeling - Mobiliteit gestudeerd en werkt momenteel bij Traffic Service Nederland. Hij is bezig met het garanderen van bereikbaarheid en doorstroming op het wegennet in Nederland. Hoe doet hij dat eigenlijk? Wat vond hij van zijn studie op Windesheim?

 

Studerende studentenVerder studeren

Je kunt met je hbo-bachelordiploma een universitaire vervolgstudie doen, een master. Bij Windesheim kun je al tijdens je opleiding een ‘premaster’ volgen. Daarmee stroom je na Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit gemakkelijk door naar een relevante opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen of de Universiteit Twente, bijvoorbeeld de master Verkeerspsychologie, Technische Planologie of Civiele Technologie en Management volgen.

Startsalaris

Wat verdien je nou eigenlijk als starter op de arbeidsmarkt? Volgens de Keuzegids 2019 kunnen afgestudeerde mobiliteitsdeskundigen rekenen op een bruto maandsalaris van circa 2380 euro. Dit bedrag is geschat en biedt natuurlijk geen garantie voor de toekomst.