Ruimtelijke Ontwikkeling-Mobiliteit

Tweede jaar en verder

Je volgt colleges, werkt aan praktijkopdrachten, loopt stage en kiest minoren. Hiermee bepaal je de studieroute die aansluit bij de richting die jij op wilt gaan binnen de mobiliteit.

Tweede jaar

In het tweede jaar volg je colleges en doe je praktijkopdrachten om je kennis over het vakgebied verder uit te breiden. Je leert bijvoorbeeld hoe je het gedrag van mensen kunt beïnvloeden zodat mensen zich verkeersveilig gedragen en hoe je complexe verkeersstromen in een stad goed kunt sturen. Ook doe je kennis op over de mogelijkheden mensen te beïnvloeden in hun keuze voor de auto, de fiets of het openbaar vervoer. Verder werk je samen met je klasgenoten aan verschillende realistische projecten. Je leert bijvoorbeeld hoe je een keuze maakt tussen verschillende varianten voor een nieuwe weg en je gaat in op de interactie tussen ruimte en mobiliteit. In het tweede jaar krijg je de ruimte om jezelf te profileren. Vind je openbaar vervoer of ruimtelijke ordening interessant of gaat je interesse uit naar de gedragskant of de infrastructuurkant van het vakgebied? Wellicht kun je een mini-stage doen of meedoen aan een prijsvraag over het onderwerp dat jouw interesse heeft. Kortom, vanaf het tweede jaar geef je steeds meer zelf invulling aan je studie.

Vier studenten in overleg

Vanaf het derde jaar

In het derde studiejaar ga je in ieder geval een half jaar op stage. Het is de bedoeling dat je je eigen stagebedrijf zoekt. Daarbij kun je gebruik maken van het netwerk aan bedrijven waarmee de opleiding contacten heeft. De verdere invulling van het derde jaar en het eerste half jaar van het vierde studiejaar is vrij. Je krijgt door het volgen van een keuzeminor de mogelijkheid om je te verdiepen en te profileren. Wil je een internationale minor volgen of volg je liever een minor waarmee je je technische kennis vergroot? Welke minor je kiest hangt af van het soort werk in de mobiliteit je aanspreekt.

Kies jouw minor

De opleiding biedt de volgende minors aan: 

Slimme Mobiliteit en Verkeer

Als er ergens file staat lijkt het logisch om de weg gewoon wat breder te maken. Als mensen last hebben van verkeerslawaai zetten we een geluidscherm neer. En als er ergens veel ongelukken gebeuren verlagen we toch gewoon de snelheid? Maar kan dit niet wat slimmer? Bieden elektrische of zelfrijdende auto’s misschien de oplossing? En welke mogelijkheden biedt de enorme toename van open en big data voor het optimaliseren van het verkeer? En wat kunnen we met technieken zoals GPS, Wifi, Bluetooth en slimme camera’s? In deze minor werk jij, samen met studenten Bouwkunde en Civiele Techniek, aan slimme maatregelen, producten of ideeën die een bijdrage leveren aan verkeer- en mobiliteitsproblemen van alle dag.

Verkeerstechniek

In deze minor werk je, samen met studenten Civiele Techniek, aan het ontwerpen van wegen en kruispunten in complexe multidisciplinaire projecten. Je leert essentiële kruispunten en kunstwerken te herkennen, analyseren en ontwerpen en je gaat zelf aan de slag met verkeerssimulaties. Daarnaast maak je kennis met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van slimme wegen en intelligente verkeerssystemen.

Minors buiten de opleiding

Wil je een minor volgen bij een andere opleiding van Windesheim of bij een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op maat. De examencommissie toetst je plannen om ervoor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt. Ook heb je de mogelijkheid om een premastertraject te volgen, waarmee je je voorbereidt op een vervolgopleiding aan een universiteit. 

Afstuderen

In het laatste halfjaar van de opleiding voer je een afstudeeronderzoek uit waarmee je laat zien dat je zelfstandig op hbo-niveau kunt werken. Je werkt een half jaar aan een complexe opdracht, meestal voor een bedrijf of een instantie, zoals een ingenieursbureau of een overheid. Met je afstudeeropdracht draag je op een zinvolle manier bij aan de organisatie waarvoor je deze uitvoert. Een voorbeeld is het onderzoeken van de invloed van het vele vrachtverkeer op de doorstroming op de A1 in Twente. De opdracht mag je in overleg met het bedrijf zelf vormgeven. Je schrijft een plan van aanpak waarin je aangeeft hoe je de opdracht gaat uitvoeren. Het afstudeeronderzoek sluit je af met een presentatie. Ook in de afstudeerfase krijg je begeleiding van een vakdocent van Windesheim en van een mentor uit het bedrijf. 

Lees over het afstudeeronderzoek van Jacobien en Johan