Logistics Engineering

Inhoud opleiding

Elk bedrijf heeft te maken met logistiek. Logistiek is slim organiseren in een afwisselende en vaak internationale werkomgeving.

Herken jij jezelf hierin?

  • Voel jij je aangetrokken tot de afwisselende en vaak internationale wereld van de goederenstromen?
  • Kun jij slim organiseren en behoud jij altijd het overzicht?
  • Kun je goed uit de voeten met verschillende type mensen?
  • Heb je gevoel voor cijfers?

Dan is de studie Logistics Engineering misschien wel de juiste opleiding voor jou. Logistiek is de verbindende schakel tussen leveranciers, producenten, handelsbedrijven en tevreden klanten. Slim organiseren is wat je bij deze studie leert. Je stemt vervoers- en productieprocessen op elkaar af, waarbij informatie, ICT en technologische innovaties een belangrijke rol spelen.

Studieprogramma Logistics Engineering

Jaar 1

In het eerste jaar kom je erachter of dit vakgebied echt bij je past. Je bezoekt met je projectgroep verschillende organisaties, zodat je een goed beeld krijgt van jouw toekomstige beroepsveld. Enkele thema's in het eerste jaar zijn logistiek, technische innovaties, bedrijfskunde en ICT. Je krijgt les in modules, waarin steeds een aantal thema's samenkomt. De theorie pas je direct toe in praktijkcases. Ook leer je hoe je een projectplan schrijft en hoe je een onderzoek opzet. Daarnaast ga je aan de slag met processen, rekenen, communicatie en presenteren. Je wordt dus al snel opgeleid om resultaten te realiseren in de praktijk. 

Jaar 2

In het tweede jaar bouw je voort op het eerste jaar. Er is veel aandacht voor jouw toekomstige beroepsrol waarin je een spilfunctie krijgt binnen of tussen organisaties. Je volgt modules als management game, agile supply chains (denk aan e-commerce logistiek) en simulaties. Daarnaast werk je twee dagen per week met jouw projectgroep aan een vraagstuk uit het bedrijfsleven. Op deze manier weet je je laatste inzichten direct te vertalen naar de praktijk: een ijzersterke leermethode! 

Jaar 3

In het derde jaar ga je eerst een halfjaar op stage. Het tweede halfjaar mag je zelf invullen, bijvoorbeeld met een tweede stage, een keuzeminor of studeren in het buitenland.

Jaar 4

Je mag kiezen wat je in het eerste halfjaar van het vierde jaar doet. Je kunt nog een stage lopen, een keuzeminor volgen of studeren in het buitenland. In het tweede halfjaar ga je afstuderen.

Een coördinerende rol

Je leert hoe je logistieke processen moet plannen, inrichten en aansturen. Hier heb je technische kennis voor nodig, maar ook goede communicatieve vaardigheden, want je zult veel met mensen te maken krijgen. Je leert hoe je met grote betrouwbaarheid processen inricht waarmee veeleisende klanten worden bediend. Ook leer je hoe je jouw oplossingen aan opdrachtgevers verkoopt op basis van grondige analyses en goed onderbouwde kostencalculaties en gegevens over de CO2-uitstoot die horen bij een duurzame logistiek.

Onderzoek als rode draad

Gedurende je hele opleiding scherp je je oordeelsvermogen aan. Je roept niet zomaar wat, maar je ontwikkelt een goed onderbouwde mening. Dat leer je vanuit een onderzoeksgerichte benadering van de aangeboden theorie, praktijkopdrachten en projecten tijdens je studie. Deze onderzoekende benadering is kernonderdeel van je afstudeeropdracht. Om je daar goed op voor te bereiden voer je tijdens je opleiding diverse onderzoeken uit. Op deze manier kun je tijdens je stage, en in praktijkopdrachten, al een zinvolle bijdrage leveren aan de organisatie waar jij je opdrachten uitvoert. Je wordt daardoor steeds bedrevener in het snel doorzien van nieuwe situaties.

Studiebegeleiding vanaf het begin

Onze studenten krijgen veel persoonlijke begeleiding. Jouw coach ondersteunt je bij het uitstippelen van een studieroute die aansluit op de loopbaan die jij voor ogen hebt. Ook bespreek je je studievoortgang en kijk je samen of je nog steeds op de juiste plek zit. Docenten ondersteunen je bij projecten, practica, werkcolleges en opdrachten. Je stagebegeleider begeleidt je tijdens de stage. Je krijgt dus alles hulp om van je studie een succes te maken.

Over de grens

Naar het buitenland gaan is niet alleen een geweldige ervaring, je leert ook veel over de cultuur en de inwoners van het land. Bij Logistics Engineering kun je een halfjaar in het buitenland studeren. Ook kun je kiezen voor een stage en/of afstudeeropdracht bij een buitenlands bedrijf. Bovendien heb je de mogelijkheid om een double degree te halen. Dan combineer je een halfjaar studeren met afstuderen en heb je aan het eind van je studie twee bachelor-diploma's.

Topcoaches voor Toptalenten

Windesheim neemt deel aan ‘Topcoaches voor Toptalenten’: een coachingprogramma voor logistieke toptalenten. Ambitieuze vierdejaarsstudenten van verschillende hogescholen kunnen zich aanmelden voor dit programma waarvoor jaarlijks slechts 10-20 studenten worden toegelaten. De toptalenten krijgen coaching van een topcoach van een gerenommeerd bedrijf om zo klaargestoomd te worden voor een topfunctie in de logistieke sector. 

Tevreden studenten

Studenten aan het werk

Uit resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2018 (Stichting Studiekeuze123) blijkt dat 86% van de huidige studenten Logistics Engineering bij Windesheim zeer tevreden is over de opleiding. De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over verschillende aspecten van hun opleiding: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding. 

Borging kwaliteit

Elke opleiding binnen Techniek en ICT heeft een werkveldadviescommissie. In deze commissies zitten afgevaardigden uit het werkveld die gezamenlijk de aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld bespreken. Het curriculum wordt periodiek voorgelegd aan de leden en ontwikkelingen in het werkveld krijgen een plek in het onderwijsprogramma. De leden zijn tevens betrokken bij de afstudeergesprekken en de eindpresentaties en hebben hier een adviserende rol in. Diverse bedrijven hebben een afgevaardigde in deze commissies waaronder enkele grote multinationals in de omgeving van Zwolle. De commissie komt gemiddeld drie keer per jaar bijeen.