Industrieel Product Ontwerpen

Inhoud opleiding

Bij de producten die je gaat ontwerpen, draait het om de balans tussen tijd en geld, kwaliteit en kosten, innovatie en traditie. Dat leer je tijdens deze opleiding.

Studieprogramma Industrieel Product Ontwerpen

Jaar 1

In het eerste jaar maak je kennis met de verschillende disciplines van het ontwerpvak, in de leerlijnen Maken, Werking, Beleving en Verkopen. We laten je vanaf dag één in projecten aan een productontwerp werken en leren. Hier ben je een derde van je tijd mee bezig. Daarbij letten we erg op je motivatie. Blijf je gemotiveerd ook als de uitdaging toeneemt? Hoe motiveer je jouw ontwerpkeuzes? Om het vakgebied nog beter te leren kennen gaan we geregeld  op excursie naar verschillende bedrijven. Als ontwerper moet je je eigen ideeën goed kunnen presenteren en je keuzes kunnen onderbouwen. Hiervoor volg je diverse technische en niet-technische vakken en leer je op een goede manier feedback geven. Je voert een aantal ontwerpprojecten uit die je inzicht geven in ontwerpmethoden, tools, in vormgeving en in de beginselen van marketing en toegepaste techniek. Ook leer je hoe je in teamverband je kennis kunt toepassen in overleg met anderen. 

Jaar 2

Het tweede jaar bestaat voor de helft uit theorievakken en voor de andere helft uit ontwerpprojecten waarin je keuzes kan maken. Innovatie, vormgeving, technische ontwikkeling en productdetaillering staan centraal. Alle praktijkopdrachten voer je voor een externe opdrachtgever (voornamelijk regionale bedrijven) uit in een team studenten in je eigen atelier op Windesheim. Het werkritme in de ateliers is vrij pittig en de deadlines zijn strak. De resterende tijd van de week ben je bezig met onderwerpen als handtekenen, vormgeving, techniek, computertekenen, etc. Uiteraard leren we je hoe je  producten milieubewust kunt ontwikkelen. Vanwege het grote belang van internationalisering is er in het tweede jaar speciaal aandacht voor Engelse taalvaardigheid. 

Jaar 3

Na het tweede jaar bepaal je vooral zelf je studieroute. Je loopt stage bij een bedrijf naar keuze en je kiest een minor om je te specialiseren.

Jaar 4

In het vierde jaar kun je nog een tweede stage lopen of een andere minor volgen, eventueel bij een andere opleiding, een andere onderwijsinstelling of zelfs in een ander land. Daarna is het tijd om af te studeren. Je voert je afstudeerproject altijd uit bij een bedrijf.

Een gemiddelde collegeweek

Je bent zo’n veertig uur per week met je studie bezig. Je volgt hoor- en werkcolleges en voert met medestudenten praktijkopdrachten uit. De verhouding tussen die twee is ongeveer half om half.

We proberen je al vanaf het begin zoveel mogelijk praktijkervaring mee te geven. De ontwerpprojecten kun je voor een groot gedeelte binnen ons schoolgebouw uitvoeren. De projecten zijn bedoeld om vaardigheden te ontwikkelen zoals handtekenen, computerwerk en model maken. Je brengt de theorie direct in praktijk. In de projecten ontwikkel je in groepsverband producten en heb je regelmatig contact met bedrijven. Je leert de invloeden van vormgeving, techniek en ergonomie. Na het eerste jaar wordt het aandeel zelfstudie en projectwerk nog iets groter.

close-up van schetsVaardigheden ontwikkelen

Je leert je creativiteit combineren met commercieel gevoel en technisch inzicht. Verder leer je hoe je ideeën goed kunt presenteren en op een goede manier feedback kunt geven en ontvangt. Samenwerken en kennis delen zijn ook belangrijke aspecten van je werk. Jij kunt straks de balans vinden tussen tijd en geld, kwaliteit en kosten en innovatie en traditie.

Onderzoek als rode draad

Gedurende de hele opleiding ben je bezig met het aanscherpen van je beoordelingsvermogen. Je roept niet zomaar wat, maar je ontwikkelt een goed onderbouwde mening. Dat leer je vanuit een onderzoekgerichte benadering van de aangeboden theorie, opdrachten en projecten tijdens je studie. Deze onderzoekende houding is een belangrijke voorwaarde voor je afstudeeropdracht. Je voert als voorbereiding binnen de diverse ontwerpopdrachten en leerlijn-onderdelen verschillende onderzoeken uit. Je wordt daardoor steeds bedrevener in het snel doorzien van nieuwe situaties.

twee studenten aan het tekenenStudiebegeleiding direct vanaf het begin

Je bepaalt voor een deel zelf je studieroute en kiest je eigen stageplek en afstudeeropdracht. Je bent in goede handen van verschillende begeleiders. Een studieloopbaanbegeleider helpt bij het uitstippelen van je studieroute. Ook bespreek je je studievoortgang en kijk je samen of je nog steeds op de juiste plek zit. Docenten ondersteunen je bij projecten, practica, werkcolleges en praktijkopdrachten. En je stagebegeleider begeleidt je tijdens je stage.

Over de grens

Deze studie biedt je allerlei mogelijkheden om naar het buitenland te gaan: voor je stage, je afstudeerproject of om een half jaar te studeren aan een buitenlandse onderwijsinstelling. Ook kun je twee weken naar China om met Chinese studenten een product te ontwerpen. Verder zijn er jaarlijks twee excursiereizen binnen Europa. Tenslotte doe je in het derde jaar mee aan een internationale workshop, waarbij je samenwerkt met een groep studenten die vanuit een Europese of Chinese onderwijsinstelling bij ons te gast zijn.

De internationale mogelijkheden zijn uitgebreid en makkelijk toegankelijk doordat onze opleiding lid is van nationale en internationale vakverenigingen (zie hieronder). Ook werken we veel samen met buitenlandse universiteiten en organisaties. 

Goede cijfers? Doe mee aan een excellentieprogramma

Wil jij meer halen uit je studie, dan zijn de Honours Programma's misschien iets voor jou. Dit zijn uitdagende leertrajecten voor goede en gemotiveerde studenten die je náást je opleiding doet. Voorwaarde voor deelname aan het Honours Programma is dat je in een jaar je propedeuse hebt gehaald.

Internationale erkenning

De opleiding Industrieel Product Ontwerpen van Windesheim is lid van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en wordt ook hier erkent als ontwerpopleiding. Hierdoor valt de opleiding in de categorie van erkende opleidingen als de Design Academy in Eindhoven, de Technische Universiteit in Delft en de Rietveld Academie in Amsterdam. Na je afstuderen kun je lid worden van deze brancheorganisatie voor ontwerpers. De opleiding is ook lid van Cumulus, International Association of Universities and Colleges of Arts, Design and Media, een mondiale vereniging met meer dan 250 leden.

Vrolijke student aan het werk bij de studie Industrieel Product Ontwerpen op WindesheimOnze studenten zijn zeer tevreden

Uit resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2018 blijkt dat maar liefst 86 procent van de huidige studenten Industrieel Product Ontwerpen bij Windesheim zeer tevreden is over de opleiding. De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Studenten worden gevraagd de vragenlijst in te vullen en hun oordeel te geven over verschillende aspecten: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123.

Borging kwaliteit

Elke opleiding binnen Techniek en ICT heeft een werkveldadviescommissie. In deze commissies zitten mensen uit het werkveld, waaronder een aantal van onze alumni, waarmee wordt besproken hoe het onderwijs en het werkveld zo goed mogelijk op elkaar kunnen aansluiten. De opleiding legt zijn leerplan (curriculum) regelmatig ter beoordeling voor aan de leden en wil graag stimuleren dat ontwikkelingen in het werkveld zo snel mogelijk een plek krijgen in het onderwijsprogramma. De leden van de commissies zijn ook betrokken bij afstudeerpresentaties en kunnen hierover adviseren. Uit Zwolle en omgeving hebben enkele grote bedrijven een afgevaardigde in deze commissies. De commissie komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen.