Software Engineering

Als je na het eerste jaar definitief voor de afstudeerrichting Software Engineering kiest, dan start vanaf het tweede jaar de bijbehorende studieroute.

De afstudeerrichting Software Engineering is je op het lijf geschreven als je een doorzetter bent die wil snappen hoe iets écht in elkaar zit. Je werkt graag toe naar een bepaald eindresultaat en vindt het leuk om met behulp van ICT beter, sneller of goedkoper zaken te doen. Je richt je op het traject van software engineering tot en met het beheer en het gebruik van informatiesystemen. 

Objectgeoriënteerd ontwerpen en programmeren

Je start in het tweede jaar met de major objectgeoriënteerd programmeren en ontwerpen. Je leert hoe je software op een gestructureerde manier ontwerpt en programmeert. Je gaat objectgeoriënteerd programmeren in C#, ontwerpen met behulp van UML en je leert hoe je een database gebruikt in complexe situaties. Alles wat je geleerd hebt, pas je toe in een project waarbij je werkt aan een administratief systeem, zoals een hotelreserveringssysteem waarmee hotels hun reserveringen en bezoekers kunnen beheren.

Webtechnology

In de tweede helft van het tweede jaar, volg je de major Web Development. In deze major leer je hoe je complexe webapplicaties ontwerpt en programmeert, zoals voor een webshop, netwerksite of een mobiele routeplanner.

Stage en specialisatie

Na de verplichte majors die horen bij de afstudeerrichting Software Engineering, kun je nog een jaar naar eigen wens invullen. Je gaat stage lopen om je goed voor te bereiden op de praktijk. Zo bouw je bijvoorbeeld voor een bedrijf een website om een nieuw product op de markt te zetten. Ook kun je keuzesemesters gaan volgen. Wil je een keuzesemester/minor volgen bij een andere opleiding van Windesheim of bij een andere hogeschool? Kijk dan op de website kiesopmaat.nl. De examencommissie toetst je plannen om ervoor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt. Ook heb je de mogelijkheid om een premastertraject te volgen, waarmee je je voorbereidt op een vervolgopleiding aan een universiteit.

Lees meer over de keuzesemesters van de opleiding HBO-ICT

Studenten staan buiten te praten met elkaarStudenten aan tafel Student in serverruimte

Het is zover: afstuderen!

In het laatste halfjaar van de opleiding voer je een afstudeeropdracht uit die past bij de afstudeerrichting Software Engineering. Tijdens deze opdracht laat je zien dat je zelfstandig op hbo-niveau kunt werken. Je schrijft hiervoor een plan van aanpak waarin je aangeeft hoe je je opdracht gaat uitvoeren en wanneer je de resultaten van de opdracht oplevert. De afstudeeropdracht sluit je af met een presentatie. Ook in de afstudeerfase krijg je begeleiding van een vakdocent van Windesheim en van een mentor uit het bedrijf.