Keuzesemesters HBO-ICT

Vanaf het derde jaar vul je je studie in met keuzesemesters.

Een greep uit het aanbod:

Mobile Solutions

Je leert (semi)professionele apps te ontwerpen en te bouwen. Doel is het overbrengen van een boodschap. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het ontwerp, de vormgeving en de bouw van apps, gebruiksvriendelijkheid en menscomputerinteractie en het analyseren van informatiebehoefte van de gebruiker. Naast de theorie voer je praktijkopdrachten uit voor echte opdrachtgevers.

Games Programming

In deze minor worden verschillende aspecten van het programmeren van games behandeld. Programmeren vraagt om specifieke algoritmes. Verder moeten spelers beschikken over een bepaalde slimheid zodat een game uitdagend is om te spelen. In deze minor ontwikkel je een complete game.

Entrepreneurship

Je werkt een idee uit tot een concreet business model. Daarvoor doe je marktonderzoek, ontwikkel je een product of dienst en stel je een ondernemingsplan op. Je wordt geholpen door een vakdocent, coaches en een financieel begeleider. Je voert je plannen uit en gaat écht ondernemen.

Game Studio

Je leert in een multidisciplinair team een serious game te ontwikkelen: vormgeving én inhoud moeten nauw op elkaar zijn afgestemd. Je leert om de vraag van een opdrachtgever te doorgronden om zo tot passende concepten te komen. Je leert ook om op hoofdlijnen een validatieplan te schrijven en om je gameconcept te pitchen bij de opdrachtgever. Je ontwikkelt uiteindelijk een toegepaste game met maatschappelijke waarde.

Concept and Creation

Dit semester staat in het teken van het creëren van een concept. In creatieve brainstormsessies visualiseer je een concept dat je daadwerkelijk in de markt zet tijdens de Windesheim Winnovation Expo. Je werkt in multidisciplinaire teams van verschillende opleidingen die elk hun eigen expertise inbrengen. Uiteraard onder begeleiding van vakdocenten en aangevuld met gastcolleges en excursies.

Security Engineering

Je werkt in multidisciplinaire teams aan een casus uit de praktijk. Je ontwikkelt de processen rond beveiliging en veilige applicaties binnen een infrastructuur om zo op alle niveaus de security te optimaliseren voor opdrachtgevers uit de praktijk.

Digital Transformation

In deze tijd vindt een enorme digitalisering plaats. Veel bedrijven en organisaties worstelen met de vraag hoe dit precies vorm te geven. In multidisciplinaire teams ga je aan de slag bij deze bedrijven om hier een advies over uit te brengen en eventueel ook een start te maken met de implementatie van dat advies. Hierbij gaat het om alle aspecten van de bedrijfsvoering, zoals bedrijfsprocessen, architectuur, applicaties en informatiebeveiliging. 

Future Technology

Bij Future Technology werk je aan nieuwe technologie en nieuwe toepassingen. Je werkt in een multidisciplinair team deels op de campus, deels bij het bedrijf aan echte vraagstukken uit het bedrijfsleven. Het onderzoeken van en ontwikkelen van proof-of-concepts met nieuwe technologie staat centraal bij dit verbredende keuzesemester. 

Web & Analytics

Meten is weten! Het semester staat in het teken van het realiseren, in de markt zetten, meten en continu verbeteren (growth hacking) van de prestatie van een website in opdracht van een echte opdrachtgever. Als je concreet wilt bijdragen aan een succesvolle website en de ervaring van agile teamwork in een echte bedrijfsomgeving wilt opdoen, dan past deze minor perfect bij jou.

 Student in labStudenten achter laptopStudenten in lab

Minors buiten de opleiding

Wil je een minor volgen bij een andere opleiding van Windesheim of bij een andere hogeschool? Kijk dan op de website kiesopmaat.nl. De examencommissie toetst je plannen om ervoor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt. Ook heb je de mogelijkheid om een premastertraject te volgen, waarmee je je voorbereidt op een vervolgopleiding aan een universiteit.