Civiele Techniek

Eerste jaar

Je krijgt een inleiding in de civiele techniek, wegenbouwkunde, watermanagement en constructief ontwerpen en je gaat regelmatig op excursie.

Je ontdekt of het vakgebied je ligt en of je de studie aankunt. Je krijgt een goed beeld van de verschillende afstudeerrichtingen in de praktijk en welke beroepen je aanspreken.

Vakken in het eerste jaar

Projectmatig werken

Je leert hoe je een project gestructureerd en efficiënt aanpakt.

Civiele constructiematerialen

Elk constructiemateriaal heeft zijn eigen eigenschappen, bij dit vak leer je daar meer over.

Grondmechanica

Civiele constructies als wegen en bruggen worden gebouwd in en op de ondergrond. Bij dit vak leer je veel over grondonderzoek en –gedrag, spanningen in de ondergrond en het ontwerpen van funderingen.

Toegepaste mechanica

Bij dit vak leer je hoe je kunt rekenen aan krachten en vervormingen binnen een constructie.

Hydrologie

Bij dit vak leer je meer over de hydrologische kringloop en de processen die daarbij horen.

Vloeistofmechanica

Bij dit vak leer je rekenen met de basiswetten die gelden voor eigenschappen van vloeistoffen en stromingsleer.

Bouworganisatie

Het bouwproces met al zijn aspecten, zoals uitvoeringstechnieken, planning en calculaties, komt aan bod in dit vak.

Constructief ontwerpen

Bij dit vak maak je kennis met het gedrag en ontwerp van constructies in beton, staal en hout.

Betonconstructies

Bij Betonconstructies leer je hoe je sterkteberekeningen maakt voor constructies in beton, zoals bruggen, gemalen en gebouwen.

Wiskunde en statistiek

Dit zijn ondersteunende vakken die je helpen bij mechanica-vakken en onderzoek.

Tekenen

Je leert je ontwerpen en ideeën omzetten in tekeningen.

BIM-tekenen

Je leert computertekenen met behulp van tekensoftware op basis van het Building Information Model.

Communicatievakken

Vakken zoals Nederlands en Engels. Civiele techniek is een vakgebied waarin je altijd samenwerkt met mensen uit andere disciplines, hierbij is communicatie heel belangrijk.

Een gemiddelde collegeweek

  Een collegeweek bestaat gemiddeld uit zestien uur college. De overige studie-uren besteed je aan zelfstudie, zoals het voorbereiden van lessen, maar ook aan realistische opdrachten en projecten waarmee je meestal in projectgroepen aan de slag gaat.  

  Twee studenten op bouwplaats

  Erop uit...

  Excursies geven een goed beeld van wat de praktijk heeft te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een excursie naar een Ruimte voor de Rivier project of de metamorfose van de spoorzone van Zwolle.     

  Mix tussen theorie en praktijk

  Om de theorie in de praktijk te brengen, werk je elke periode aan een project waarmee je in projectgroepen aan de slag gaat. Voorbeelden? Het ontwerpen van een sluis, een brug of een dijk en het maken van een uitvoerings- en faseringsplan ervan. Ook voer je practicumopdrachten uit in een laboratorium. Het is belangrijk om te weten en om met eigen ogen te zien hoe vloeistoffen of materialen als beton of hout zich gedragen onder grote druk of andere bijzondere omstandigheden. In je projectgroep leer je niet alleen meer over het vak, maar je leert ook samenwerken. Andere werkvormen zijn hoorcolleges en individuele projecten.

  Begeleiding

  Je kunt voor begeleiding altijd terecht bij onze docenten. Omdat Civiele Techniek bestaat uit een klein betrokken docententeam leg je makkelijk contact en voel je je snel thuis.

  Goed beslagen ten ijs

  Al bij de start van je studie wordt er een flink beroep gedaan op je kennis van wiskunde B en mechanica. Daarnaast verwachten we een goede basiskennis van Nederlands en Engels. We bieden je, afhankelijk van jouw situatie, diverse mogelijkheden om je kennis te verhogen voordat je aan de opleiding begint: een mbo-hbo doorstroomprogramma Techniek, een vierdaagse summercourse wiskunde en gratis online modules in Engels, Nederlands, wiskunde en natuurkunde. Op de pagina Toelating vind je hier meer informatie over. 

  Bindend Studie Advies

  Als student bij Windesheim krijg je aan het einde van je eerste jaar een studieadvies. Dit advies zegt iets over jouw geschiktheid voor de opleiding. Bij een positief advies kun je door naar het tweede jaar. Als je in het eerste jaar minder dan 54 van de 60 studiepunten haalt, krijg je een negatief advies en kun je niet verder met je opleiding.