Bouwkunde

Tweede jaar en verder

Met praktijkopdrachten en ondersteunende basisvakken ontdek je het vak bouwkunde verder. Waarin wil jij je specialiseren? Lees hieronder meer.

Periode         Inhoud
Tweede studiejaar
 • In het eerste halfjaar werk je aan het project 'Ontwerp en uitwerking utiliteitsgebouw. In dit project maak je voor een concrete opdrachtgever een ontwerp voor een utiliteitsgebouw in de omgeving van Zwolle.
 • In het tweede halfjaar werk je aan het project 'Ontwerp en uitwerking Campus 2.0'. In dit project maak je een ontwerp voor het transformeren van een gebouw op de campus of een gebouw in de spoorzone van Zwolle. Ook hier betreft het een actueel vraagstuk voor een concrete opdrachtgever.
 • Daarnaast krijg je net als in jaar 1 de ondersteunende basisvakken.
Derde studiejaar
 • Na je tweede jaar kies je een uitstroomprofiel: Bouwtechniek en Management, Architectuur of Constructief Ontwerpen (zie beschrijving hieronder).
 • In het derde jaar volg je een minor van een halfjaar, waarin je opdrachten en colleges krijgt over het onderwerp van jouw uitstroomprofiel. Ook ga je een halfjaar op stage bij een bedrijf in die richting.
Vierde studiejaar, eerste halfjaar

Je mag een halfjaar naar keuze invullen, bijvoorbeeld met:

 • een tweede stage
 • een keuzeminor (zie verderop)
 • studeren in het buitenland
Vierde studiejaar, tweede halfjaar
 • Het laatste halfjaar ben je bezig met afstuderen.

Stippel je eigen studieroute uit

Studenten staan buiten te praten met elkaarWil je je specialiseren in bouwtechniek en management, architectuur of toch liever in constructief ontwerpen? De keuze is aan jou! Je studieloopbaanbegeleider ondersteunt je bij het uitstippelen van jouw studieroute. In het tweede semester van het tweede jaar kun je je middels drie keuzevakken ontwikkelen in de richting die je interessant vindt. In het derde jaar volg je een minor die bij je uitstroomprofiel hoort en loop je stage. De volgorde hiervan hangt af van je gekozen uitstroomprofiel.

Verplichte minors

Elk uitstroomprofiel heeft een eigen minor die je volgt in het derde jaar:

Uitstroomprofiel Bouwtechniek en Management

Voor het uitstroomprofiel Bouwtechniek en Management volg je de minor Building Realisation and Lifecycle. Deze minor is gericht op de toekomstige markt, die van de herbestemming van bestaande gebouwen. Renovatie, herbestemmen, duurzaam bouwen en energiezuinige concepten zijn daarbij kernwoorden. In het minorproject maak je een plan voor de renovatie of herontwikkeling van een bestaand gebouw. We besteden aandacht aan de verbetering van het bouwproces door als volgt in te gaan op lean bouwen en een verdere uitwerking van het Bouw Informatie Model (BIM).

Uitstroomprofiel Architectuur

Voor het uitstroomprofiel Architectuur volg je de minor Architectuur en Stedenbouw. In deze minor ga je aan de slag met de onderwerpen architectuur, typologieën, vormstudie, (steden)bouwkundig ontwerp, bouwtechniek, geschiedenis van de stedenbouw en architectuur en (steden)bouwkundige fysica. Het project bestaat uit het herinrichten van een transformatiegebied en het ontwerpen en uitwerken van een groot woongebouw.

Uitstroomprofiel Constructief Ontwerpen

Voor het uitstroomprofiel Constructief Ontwerpen volg je twee minoren op het gebied van Constructief Ontwerpen. Je verdiept je in deze minor in de draagconstructie van bouwkundige en civiele constructies. Je leert hoe je een draagconstructie voor een stadion en een fietsparkeerkelder ontwerpt, tekent en berekent volgens de Eurocode. Ook behandelen we in deze minor aquaducten, tunnels, sluizen, constructies in (voorgespannen) beton, hout- en kunststofconstructies, bouwregelgeving en constructieonderzoek. Daarnaast komen ook niet-Nederlandse aspecten aan de orde zoals bouwen in gebieden waar zware aardbevingen en tsunami’s voorkomen.

Keuzeminors

Je kunt kiezen uit een combinatie van minors op het gebied van circular housing, future cities, duurzame constructies, betonconstructies of bedrijfskunde. Ook kun je kiezen voor:

International Sustainable Development

In deze minor krijg je de kans om in het buitenland aan een ontwikkelingsproject mee te werken. Je werkt met studenten van andere opleidingen van Windesheim samen met de lokale bevolking.

Minors bij andere hogescholen

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst je plannen om er voor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

Premaster aan een universiteit 

Als je na je bacheloropleiding een universitaire studie wilt doen dan kun je ter voorbereiding een premastertraject volgen aan een technische universiteit.

Het is zover: afstuderen

Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht, een meesterproef. Je werkt dan een half jaar aan een complexe opdracht, meestal voor een bedrijf of instantie, zoals een bouwbedrijf of woningbouwcorporatie. Wat je geleerd hebt tijdens je studie, link je daarmee direct aan de praktijk. Voorbeelden van afstudeerprojecten zijn:

 • Onderzoek naar herontwikkeling van leegstaande kantoorgebouwen
 • Onderzoek naar de toepassing van het houtbouwsysteem voor meerlaagse verdiepingsbouw
 • Het ontwerpen van een gebouw
 • Onderzoek naar het aardbevingsbestendig ontwerpen in de provincie Groningen

Diploma

Als je je diploma hebt behaald, mag je jezelf Bachelor of Science noemen.