Bouwkunde

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je een stevige bouwtechnische basis en ontdek je alle facetten van bouwkunde.

Studenten in werkplaats Een stevig fundament

Het eerste jaar is belangrijk om erachter te komen of je het vakgebied echt interessant vindt, of je er geschikt voor bent en of je de studie aankunt. Elke periode werk je samen met een aantal medestudenten aan een interessant en actueel project en krijg je les in een breed scala aan ondersteunende vakken. Op deze manier leg je een stevig fundament voor het vervolg van de opleiding.

Opbouw van het eerste jaar

Hieronder vind je de globale opbouw van het eerste jaar met voorbeelden van kenmerkende vakken voor Bouwkunde. Daarnaast krijg je natuurlijk algemene vakken, zoals professionele communicatie, Engels en onderzoeksvaardigheden.

Vakken en projecten in het eerste halfjaar:

Project: Eigen huis

In dit eerste project ga je je eigen huis volledig analyseren op vorm, constructie en gebruikte materialen.

Project: Rijtjeshuis

In dit tweede project ontdek je eerst hoe een klassiek rijtjeshuis technisch is opgebouwd en vervolgens ga je zelf een ontwerp voor een rijtjeshuis technisch uitwerken.

Materiaalkunde

In dit vak krijg je meer kennis en inzicht in de eigenschappen van de belangrijkste bouwmaterialen.

Bouwtechniek

In dit vak leer je de belangrijkste bouwtechnieken en bouwmethoden om gebouwen goed te kunnen ontwerpen en bouwen.

BIM-modelleren

In dit vak krijg je praktische handvatten om een goed BIM-model te kunnen opzetten.

Bouwmanagement

In dit vak leer je hoe je het bouwproces kunt organiseren.

Handtekenen

Een tekening is een communicatiemiddel. Snel een schets maken in overlegsituaties is tijdens je opleiding en in het werkveld van belang. Voor projecten ga je ideeën schetsen en ontwikkelen.

Vakken en projecten in het tweede halfjaar:

Project: Ontwerp en uitwerking vakantiehuis BN'ers

In dit derde project ga je in groepjes voor een bekende Nederlander een vakantiehuis ontwerpen en vervolgens volledig technisch uitwerken. Elke groep krijgt een andere BN-er toegewezen en moet zijn ontwerp uiteraard op hem of haar afstemmen.

Bouwtechniek

In dit vak leer je de belangrijkste bouwtechnieken en bouwmethoden om gebouwen goed te kunnen ontwerpen en bouwen.

Constructief ontwerpen

In dit vak doe je kennis op over hoe je draagconstructies van gebouwen kunt ontwerpen.

Inleiding architectuur

In dit vak leer je meer over het maken van een ontwerp van een gebouw.

Presentatietechnieken

Met panelen (grafische vormgeving) en maquettes laat je het ontwerpproces zien van het project Vakantiehuis voor BN’er. Presentatietechnieken heb je nodig voor elk project.

Een gemiddelde collegeweek bij Bouwkunde

Twee studenten in werkplaatsEen collegeweek bestaat gemiddeld uit twintig uur college. De overige studie-uren besteed je aan zelfstudie, zoals het voorbereiden van lessen of het werken in projectgroepen aan opdrachten en projecten. Dit kan bijvoorbeeld een practicumopdracht in een laboratorium zijn waar je nagaat hoe beton wordt gemaakt. Of wat denk je van het ontwerpen van een woonproject? In je projectgroep leer je niet alleen meer over het vak maar ook hoe je goed samenwerkt. Je sluit deze projecten af met een wandpresentatie. Andere werkvormen zijn hoorcolleges en individuele projecten waarbij docenten je begeleiden.

Struikelvakken

We doen vanaf de start van je opleiding een flink beroep op je (voor)kennis van wiskunde B en natuurkunde (mechanica). Daarnaast verwachten we een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Dit zijn belangrijke vakken om je studie succesvol af te kunnen ronden. Als je deze vakken niet tijdens je vooropleiding hebt gehad of als het vakken zijn waar je moeite mee hebt, raden we je aan om deze kennis bij te spijkeren. Doe dit vóórdat je met de opleiding begint. Wij bieden verschillende programma’s aan om je goed voorbereid van start te laten gaan.

Bindend Studie Advies (BSA)

Als student bij Windesheim krijg je aan het einde van je eerste jaar een studieadvies. Dit advies zegt iets over jouw geschiktheid voor de opleiding. Bij een positief advies kun je door naar het tweede jaar. Als je in het eerste jaar minder dan 54 van de 60 studiepunten haalt, krijg je een negatief advies en kun je niet verder met je opleiding.