Bouwkunde

Inhoud opleiding

Bij Bouwkunde lever je een bijdrage aan het ontwerpen van nieuwe of reeds bestaande gebouwen, waarbij duurzaamheid een belangrijk onderdeel is.

Studieprogramma Bouwkunde

Jaar 1

Het eerste jaar is belangrijk om erachter te komen of je het vakgebied echt interessant vindt, of je er geschikt voor bent en of je de studie aankunt. Je krijgt vakken als bouwtechniek, constructief ontwerpen, architectuur, bouwmanagement, materiaalkunde en handtekenen.
  
Elk schooljaar bestaat uit vier periodes. Gedurende elke periode werk je samen met een aantal medestudenten aan een interessant en actueel project. In de eerste periode analyseer je je eigen huis op aspecten als vorm, constructie en materialen en in de tweede periode staat een rijtjeshuis centraal.

In de tweede helft van het eerste jaar ontwerp je met je projectgroep een vakantiewoning voor een bekende Nederlander en maak je daar een maquette en 3D-tekeningen van. Ook analyseer, bereken en plan je met je projectgroep de bouw van deze vakantiewoning. Deze deelprojecten sluit je af met een presentatie die bestaat uit maquettes en panelen.

Jaar 2

In het tweede jaar bouw je verder op de kennis en vaardigheden uit het eerste jaar. Je krijgt vakken als mechanica, bouwfysica, bouwmanagement, architectonische basisbegrippenen professionele communicatie. Je krijgt twee projecten die je in groepsverband moet ontwerpen en uitwerken.

Zo gingen studenten Bouwkunde aan de slag met het Schellepoortgebouw aan het Lübeckplein in Zwolle. Dit project past in het transformatieplan van het hele stationsgebied van Zwolle waarbij de gemeente de bestaande gebouwen slim wil hergebruiken. De studenten besteedden veel aandacht aan duurzaamheid en energieneutraal bouwen. In de projectplannen was dit terug te zien in pergola’s bedekt met zonnepanelen, fraaie wintertuinen waarvan de warme lucht via warmtewisselaars wordt gebruikt voor verwarming van de woningen en groene gevels die zorgen voor CO2-opname en een aangename uitstraling aan de openbare ruimte geven.

Lees hier meer over dit project. 

Jaar 3

Na het tweede jaar bepaal je zelf je studieroute. Je kiest een uitstroomprofiel waarbinnen je een verdiepende minor volgt en stage gaat lopen bij een bedrijf in die richting.

Jaar 4

Het eerste halfjaar vult je naar keuze in. Je kunt bijvoorbeeld een tweede stage lopen of een andere minor volgen, eventueel bij een andere opleiding, een andere onderwijsinstelling of zelfs in een ander land. Ook kun je een premaster volgen om je voor te bereiden op een universitaire studie.

Gedurende het laatste half jaar ga je samen met een medestudent aan de slag met een uitdagend afstudeerproject. Dit kan een onderzoek zijn, maar ook het maken van een ontwerp. 

Studenten op bouwplaatsJe bent bezig met verantwoordelijk werk

Gebouwen ontwerpen en laten bouwen. Basiskennis van bouwmaterialen, het berekenen van constructies, bouwfysica, vormgeving en rekening houden met omgevingsfactoren. Dit zijn allemaal dingen die je leert in deze opleiding, en die je tot een volwaardig bouwkundig ingenieur maken. Er staat straks misschien ergens een gebouw, waarin mensen wonen en werken, waar jij verantwoordelijk voor bent. In de bouwwereld is duurzaamheid de laatste jaren erg belangrijk geworden. Het gaat niet meer alleen om het neerzetten van nieuwe gebouwen, maar ook om het aanpassen van bestaande gebouwen om zo grondstoffen en materialen te kunnen besparen. Zo bouw je mee aan maatschappelijke vooruitgang.

De vaardigheden die je leert zijn definiëren, ontwerpen, bouwen, onderhouden en aansturen van bouwkundige processen en/of producten. Dit leer je voor een groot gedeelte in de praktijk en van docenten die zelf deels in het werkveld werken.

Studenten in overlegJe krijgt bij Bouwkunde veel begeleiding

Binnen onze opleiding word je persoonlijk begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Je studieloopbaanbegeleider kan je helpen bij het uitstippelen van je studieroute, je studievoortgang en hij of zij ondersteunt je bij mogelijke problemen. Docenten begeleiden je bij projecten, practica, werkcolleges en opdrachten, je stagebegeleider doet dit tijdens de stage.

Over de grens: studeren in het buitenland 

Wolkenkrabbers, polders en waterkeringen, bruggen en tunnels, baggerprojecten, boorplatformen en windmolenparken. Wereldwijd zijn er wonderbaarlijke projecten waaraan ingenieurs uit alle hoeken van de wereld werken. Wat dacht je bijvoorbeeld van China, de Verenigde Staten of Suriname? Tijdens je studie kun je een tijdje in het buitenland studeren, stage lopen of er je afstudeeronderzoek uitvoeren.

Studenten in werkplaatsStudenten van onze opleiding zijn zeer tevreden

Uit resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2018 blijkt dat maar liefst 87 procent van de huidige studenten Bouwkunde bij Windesheim zeer tevreden is over de opleiding. De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Studenten worden gevraagd de vragenlijst in te vullen en hun oordeel te geven over verschillende aspecten: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123.

Studenten zittend op bankje Werkveldcommissie: borging kwaliteit

Elke opleiding binnen Techniek en ICT heeft een werkveldadviescommissie. In deze commissies zitten mensen uit het werkveld die bespreken hoe het onderwijs en het werkveld zo goed mogelijk op elkaar kunnen aansluiten. Bouwkunde legt zijn leerplan (curriculum) regelmatig ter beoordeling voor aan de leden en wil graag stimuleren dat ontwikkelingen in het werkveld zo snel mogelijk een plek krijgen in het onderwijsprogramma. De leden van de commissies zijn ook betrokken bij afstudeergesprekken en eindpresentaties en kunnen hierover adviseren. Uit Zwolle en omgeving hebben enkele grote bedrijven een afgevaardigde in deze commissies. De commissie komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen.

Eerst digitaal bouwen: Bouw Informatie Model

In de bouwwereld denken we al enkele jaren na over steeds efficiëntere vormen van informatie-uitwisseling. Tekenprogramma’s ondergingen een ontwikkeling van 2D- naar 3D-tekenen en tegenwoordig tekenen we geen lijnen maar componenten. We kunnen allerlei informatie aan de tekening toevoegen zoals de kosten per vierkante meter, het gewicht en het plaatsingstijdstip. Zo ontstaat een databank, het Bouw Informatie Model (BIM) waar de ene partij informatie instopt die door de andere partij weer wordt gebruikt en aangevuld. Het model groeit in de loop van het project door input van meerdere partijen.  

3D Tekenen

We lopen voorop

Het BIM-model maakt het mogelijk om de foutkosten die vaak pas in de bouwperiode zichtbaar worden, al in de ontwerpfase zichtbaar te maken waardoor we ze kunnen voorkomen. We bouwen het gebouw dus eerst digitaal en dan pas werkelijk op de bouwplaats. De opleiding Bouwkunde bij Windesheim loopt in Nederland voorop in deze ontwikkelingen.

In het eerste jaar leer je tekenen met een 3D-tekenprogramma. In het tweede jaar leer je hoe je vanuit het BIM-model kosten berekent en planningen kunt maken. De afspraken die partijen moeten maken om samen met één BIM te werken staan hierbij centraal. Tijdens de studie maak je opdrachten met 3D-programmatuur, individueel en in groepsverband.

Wij bieden de opleiding Bouwkunde ook aan in Almere.