Inhoud opleiding

Bij ICT draait het om informatiesystemen en communicatietechnologieën. Een vakgebied dat continu innoveert en in beweging is.

Jij bent straks de professional die weet wat er speelt in de wereld van de ICT. Of wil je liever organisaties adviseren over het slim toepassen van ICT-oplossingen? Dat is ook mogelijk met de opleiding HBO-ICT. 

Studieprogramma HBO-ICT: de keuze is aan jou

ICT is overal, we kunnen eigenlijk geen dag meer zonder. Het is een zeer breed vakgebied waarin veel specialisaties mogelijk zijn. De opleiding HBO-ICT start daarom met een gezamenlijk studiejaar waarin je eerst het vakgebied ICT gaat verkennen. Zo krijg je een goed beeld van alle mogelijkheden en kun je bewust een keuze maken.

Jaar 1: een gezamenlijke start

In het eerste jaar volg je basisvakken waardoor je de mogelijkheden binnen het vakgebied leert kennen. Hierbij kun je denken aan vakken als webprogrammeren, inleiding security en functioneel ontwerpen. Ook volg je een major waarin je twee afstudeerrichtingen gaat verkennen. Aan het einde van het eerste jaar kies je een afstudeerrichting die het verdere verloop van je studie bepaalt. 

Jaar 2: start afstudeerrichting

In het tweede jaar volg je twee majors van jouw afstudeerrichting. De afstudeerrichtingen zijn: 
Embedded Systems and Automation
Software Engineering
Business IT and Management
Infrastructure Design and Security

Jaar 3: keuzesemesters

In het derde jaar heb je de keuze om je te verdiepen in de gekozen afstudeerrichting of om je kennis te verbreden door semesters te volgen van andere afstudeerrichtingen. Daarnaast kan je kiezen voor keuzesemesters. Je werkt dan als specialist in jouw vakgebied in een multidisciplinair team, bestaande uit studenten van andere afstudeerrichtingen van HBO-ICT en andere opleidingen.

Jaar 4: afstuderen

In het vierde jaar volg je nog een keuzesemester, loop je stage (in het buitenland), volg je een minor bij een andere opleiding of hogeschool óf volg je een premaster om je voor te bereiden op een vervolgstudie aan de universiteit. De keuze is aan jou! In het laatste half jaar voer je een afstudeeropdracht uit die past bij je afstudeerrichting. 

Een collegeweek bij HBO-ICT

De studielast van de opleiding HBO-ICT bedraagt gemiddeld 40 uur per week, waarvan 16 contacturen. De overige studie-uren besteed je aan zelfstudie, zoals het voorbereiden van lessen, maar ook aan projecten waarmee je meestal in projectgroepen aan de slag gaat.  

Hard skills en soft skills

Het werkveld vraagt om ICT'ers die kunnen communiceren. Als je kiest voor een carrière in de ICT, dan beschik je dus niet alleen over de nodige vakkennis op het gebied van hard- en software, maar ook over sociale en communicatieve vaardigheden. Je ontwikkelt tijdens je opleiding daarom verschillende vaardigheden die te maken hebben met de kennis en professionele houding die je nodig hebt in je toekomstige beroep.

Begeleiding vanaf het begin

Vanaf dag één krijg je begeleiding van een docent (studentbegeleider) die je helpt keuzes te maken en met wie je kunt overleggen als je even vastloopt. Ook bespreek je je studievoortgang en kijk je samen of je nog steeds op de juiste plek zit. 

Lees meer over studiebegeleiding bij Windesheim

Student werkzaam in labStudenten achter laptopStudent die op mobiel kijkt

Enthousiast docententeam

Onze docenten zijn enthousiast, ervaren en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de ICT. Sommige docenten zijn naast hun baan in het onderwijs, ook heel actief in het werkveld of combineren hun functie bij de opleiding met onderzoek bij het kenniscentrum Technologie.

Borging kwaliteit

Elke opleiding binnen het interessegebied Techniek en ICT heeft een werkveldadviescommissie. In deze commissies zitten afgevaardigden uit het werkveld die gezamenlijk de aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld bespreken. Het curriculum wordt periodiek voorgelegd aan de leden en ontwikkelingen in het werkveld krijgen een plek in het onderwijsprogramma. De leden zijn tevens betrokken bij de afstudeergesprekken en de eindpresentaties en hebben hierbij een adviserende rol. Diverse bedrijven hebben een afgevaardigde in deze commissies waaronder enkele grote bedrijven in de omgeving van Zwolle. De commissie komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen. 

Tevredenheid ICT-studenten

Uit de Nationale Studenten Enquête 2018 (NSE) is gebleken dat gemiddeld 91% van onze studenten zeer tevreden is over de opleiding HBO-ICT bij Windesheim. De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding.

Diploma

Als je je diploma hebt behaald, mag je jezelf Bachelor of Science noemen.

Wij bieden de opleiding HBO-ICT ook aan in Almere.