Teachers College

Toelating

Een mbo-, havo- of vwo-diploma op zak? Dan mag je na een intakeprocedure en mogelijke toelatingstoetsen het Teachers College volgen. Lees alles over toelating.

Toelatingseisen per vooropleiding en profiel

Het Teachers College is een variant van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) en lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs. Je schrijft je in via de Pabo en moet naast een intakeprocedure dus voldoen aan de toelatingseisen (en mogelijke toelatingstoetsen) voor de Pabo:

Mbo

Je bent toelaatbaar met een mbo-diploma (niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding). Het is noodzakelijk dat je een volledig mbo-diploma hebt. Afzonderlijke certificaten zijn niet voldoende. Er gelden aanvullende toelatingseisen voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Lees op deze pagina onder Extra toelatingseisen meer over de verplichte toetsen per vak.

Havo

Profiel Aanvullende eisen
Havo Natuur en Techniek Let op toetsen geschiedenis en aardrijkskunde*
Havo Natuur en Gezondheid Let op toetsen geschiedenis en aardrijkskunde*
Havo Economie en Maatschappij Let op toetsen aardrijkskunde en natuur & techniek*
Havo Cultuur en Maatschappij Let op toetsen aardrijkskunde en natuur & techniek*
*Zie voor toetsen Extra toelatingseisen op deze pagina

Vwo

Profiel Aanvullende eisen
Vwo Natuur en Techniek Geen aanvullende eisen
Vwo Natuur en Gezondheid Geen aanvullende eisen
Vwo Economie en Maatschappij Geen aanvullende eisen
Vwo Cultuur en Maatschappij Geen aanvullende eisen
Geen aanvullende vak- of profieleisen; met een vwo-diploma kun je ook voor de Universitaire Pabo kiezen.
 

Aanbevolen vakken

Je bent toelaatbaar tot het Teachers College met alle havoprofielen. Heb je op de havo geen eindexamen gedaan in geschiedenis, aardrijkskunde en biologie of natuurkunde, dan dien je eerst een toets af te leggen. Deze vakken zijn dus aan te bevelen als je na de havo met deze studie wilt starten (zie verder hieronder).

Ben jij een echte Teachers College-student?

Als je nieuwsgierig bent, een brede maatschappelijke en culturele belangstelling hebt en onderzoekend in de wereld staat, pas je bij ons. Kortom, je bent Teachers College-materiaal als je wilt worden opgeleid tot:

  • een creatieve denker
  • die overal kansen ziet
  • die verandering in gang kan zetten
  • die zichzelf als wereldburger ziet
  • die onderzoekend en zelfsturend van aard is
  • die visie heeft
  • die verbindingen kan leggen
  • die out of te box kan denken

Extra toelatingseisen

Teachers College stimuleert onderzoekend lerenSinds enkele jaren gelden er nadere vooropleidingseisen voor de Pabo. Dit betekent dat je moet voldoen aan toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. De kans is groot dat je nog niet (helemaal) voldoet aan alle eisen, tenzij je beschikt over een vwo- of hbo-diploma. Om aan te tonen dat je toch beschikt over de vereiste vakkennis, zul je een toelatingstoets moeten maken. 

Met een mbo-diploma moet je toetsen maken voor alle drie de genoemde vakken. Met een havodiploma en eindexamen in een of meer van de betreffende vakken, hoef je voor dat (die) vak(ken) géén toelatingstoets meer te doen. Je havodiploma is dan voldoende. Voor de overige eventueel missende vakken moet je nog wel een toelatingstoets maken. Meer informatie over toetsen en hoe je je voorbereidt, vind je op de website Goed voorbereid naar de pabo.

Toetsen rekenen en Nederlands (én Engelse taalvaardigheid)

In het eerste jaar moeten je rekenvaardigheden op groep 8-plusniveau liggen. Je toont dit aan met een Citotoets (WisCAT). Je krijgt drie kansen. Haal je ze niet, dan moet je stoppen. Ook beheersing van het Nederlands is van belang en daarom maak je aan het eind van het eerste jaar een basiskennistoets taal die je met een voldoende moet afronden. Daarnaast moet je Engels goed zijn, omdat je deze taal nodig hebt voor het lezen van literatuur en in het kader van internationale excursies en stages. Kijk voor voorbereiding ook eens bij de Pabo.

Is er een match? Aparte intakeprocedure Teachers College

Als je het Teachers College wilt volgen, doorloop je een intakeprocedure. We bekijken je cijferlijst en je wordt gevraagd een motivatiebrief te schrijven en thuis een opdracht voor te bereiden.

De opdracht luidt als volgt 

Kies iets uit je omgeving of de actualiteit wat je raakt en waaraan je een bijdrage zou willen leveren. Geef dit vorm in bijvoorbeeld een gedicht, een lied, een muziekstuk op een instrument, een tekening, foto, rap, filmpje of blog. Het vervolg is een gesprek op de opleiding, waar je de uitwerking van je opdracht presenteert en we enkele vragen stellen over de manier waarop je te werk bent gegaan, zodat we erachter komen of jij als persoon past binnen de manier van werken van het Teachers College. 

Krijg je een positief advies na het gesprek dan kun je starten. Krijg je een negatief advies dan kun je kiezen voor de Pabo in Almere of Zwolle of voor een van de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs in Zwolle (als je aan alle voorwaarden voldoet).

(Het gesprek op de opleiding noemen we een matchingsdag. Let op: omdat dit bij het Teachers College plaatsvindt in de vorm van een vereiste intake, ben je dus verplicht hieraan deel te nemen.)  

Alles op een rijtje

1. Je stuurt eerst een e-mail naar teacherscollege@windesheim.nl om te laten weten dat je je aanmeldt voor het Teachers College
2. Schrijf je in voor de Lerarenopleiding Basisonderwijs via Studielink
3. Je rondt, indien voor jou van toepassing, de toelatingstoeten voor de Pabo met een voldoende af (zie ook www.goedvoorbereidnaardepabo.nl) 
4. Stuur een e-mail naar teacherscollege@windesheim.nl met je cijferlijst, je profielwerkstuk en je motivatiebrief
5. Er volgt een gesprek op de opleiding over je motivatie en hier presenteer je je opdracht (matching)

Geen diploma en 21 jaar of ouder?

Ben je bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder en heb je geen mbo-, havo- of vwo-diploma? Dan kun je het 21+ toelatingsonderzoek inclusief de deficiëntietoetsen voor deze opleiding doen én daarnaast de specifieke toelatingstoetsen voor de Pabo op het vlak van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Haal je alle toetsen, dan ben je toelaatbaar tot deze hbo-studie.

Lees meer over het 21+ toelatingsonderzoek en de aanvullende toetsen 

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een havo-, vwo- of mbo-diploma? Dan kun je je in principe inschrijven.

Lees meer over toelating met een buitenlands diploma