Teachers College

Studenten aan het woord

Het Teachers College startte in september 2016 in Zwolle. In Flevoland al in 2015. Lees hoe Buddy, Demi en Kaj zich in Almere ontwikkelen!

Buddy, eerstejaars: ‘Ik wil niet de statische leraar voor de klas worden’

Buddy van der Stad‘In 2010 rondde ik de havo af en was ik van plan om de Pabo te doen, maar op een of andere manier is er toen iets misgegaan met mijn inschrijving en kon ik niet starten. Ik ben toen op een advocatenkantoor gaan werken en voor ik het wist, was het 5 jaar later. Ik wilde echter nog steeds graag studeren en werken met kinderen. Ik kon echter niet kiezen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, maar toen ontdekte ik het Teachers College! Vanaf dag één loop ik stage op een basisschool én in het voortgezet onderwijs!

Best bijzonder, want ik heb natuurlijk nog helemaal geen vakinhoudelijke kennis. Maar daardoor kom je er wel snel achter wat je wilt leren. En dat is precies de bedoeling. Dat je jezelf opleidt tot de professional die je wilt zijn. Daarvoor krijgen we vakken als Professional skills & Identity en Pedagogiek & Didactiek. Je leert welke krachten en kwaliteiten je bezit en hoe je die inzet, maar je leert ook lessen plannen en uitvoeren en conflicten hanteren, maar net waar je op basis van je ervaringen in de praktijk behoefte aan hebt.'
Bekijk ook de vlog van Isabel over de vrijheid binnen het Teachers College.

Lees meer

'Bij het vak Art-based Learning kijken we naar andere perspectieven om een boodschap over te brengen op leerlingen. Bijvoorbeeld door film te gebruiken. Voor dit vak hebben we workshops gevolgd bij het IDFA en maken we zelf een documentaire. Ook gingen we op bezoek bij Naturalis, waar onderzoekend leren gestimuleerd wordt. We kregen een museumobject in handen en moesten zonder verdere aanwijzing uitzoeken wat het was. Die onderzoekende houding kon ik meteen toepassen in het leesgroepje dat ik op ‘mijn basisschool’ leid. In het boek kwam het woord huichelaar voor en één leerling vroeg wat dat betekent. Tja, hoe leg je dat nu begrijpelijk uit? We hebben het woordenboek erbij gepakt en samen over de betekenis gepraat. Ik wil niet de statische leraar voor de klas worden die alleen netjes de methode volgt. Ik wil leerlingen stimuleren om vanuit nieuwsgierigheid te leren. Stiekem filosoferen we met studiegenoten weleens over het oprichten van onze eigen school!’

Demi, eerstejaars: ‘Wie ben ik?’

Demi Druppers‘Op de middelbare school had ik een paar inspirerende docenten, die ontzettend gepassioneerd waren over hun vak, erg betrokken waren bij hun leerlingen en die vooral dicht bij zichzelf bleven. Ik wil later ook zo’n docent worden en daarom koos ik voor het Teachers College.

In het Teachers College focus je je in eerste instantie op je persoonlijke en professionele ontwikkeling tijdens de Freshman Fase. Wie ben ik? Wat vind ik? Wat heb ik nodig om een goede docent te worden? Iedereen heeft andere antwoorden op die vragen en daarom krijgen we ontzettend veel ruimte om zelf vorm te geven aan onze opleiding. We werken vanuit thema’s, bijvoorbeeld Science. Binnen dit thema hebben we de onderwerpen zintuigen en techniek behandeld. Thema’s hebben altijd betrekking op meerdere vakgebieden en vaardigheden. Iedereen werkt binnen die vakgebieden en vaardigheden aan persoonlijke vragen.

Voor Engels wil ik bijvoorbeeld zelfverzekerder voor de klas staan, maar een medestudent wil zich juist focussen op woordenschat. Ook gaan we een tweede taal leren die je zelf mag kiezen. Binnenkort starten we met een taalmaatjesproject. Ik ga de Nederlandse gebarentaal leren!'

Lees meer

'Meteen in het eerste jaar loop je één dag per week stage in het voortgezet onderwijs en één dag in het basisonderwijs. Op basis van je praktijkervaringen bepaal je wat je wilt leren en wat je nodig hebt voor de klas. De docent is daarbij een hulpmiddel én er komen regelmatig interessante gastsprekers langs. Op de basisschool waar ik stage loop ben ik zelf met een hele interessante opdracht bezig. Ik onderzoek samen met studiegenoten onder andere de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Wat zouden scholen kunnen doen om de overstap kleiner te maken?

Wat verder bijzonder is, is dat wij geen standaardtentamens hebben. Wij hebben namelijk allemaal onze eigen leerweg. En een toets is ook maar een momentopname. Wij moeten tijdens elke periode op onze eigen manier onze voortgang bijhouden. Bijvoorbeeld via een verslag, maar je mag ook filmpjes of geluidsopnames maken. Aan het eind van iedere periode presenteren we onze ontwikkeling. Ook hier mag je zelf vorm aan geven en maak je gebruik van je eigen talenten. Ik heb mijn leerproces gepresenteerd met een schilderij, zo heb ik het op de middelbare school nooit kunnen doen.’

Kaj, eerstejaars: 'Wiskundeleraar in de dop die 'blokt' op gebarentaal'

Student Teachers College Kaj'Het woordje ‘blokken’ heb ik hierboven bewust tussen aanhalingstekens geplaatst. Alhoewel we in het Teachers College zeer veel leren en ons vijf dagen per week intensief met de lesstof bezighouden, past een zinnetje als ‘urenlang blokken voor een tentamen’ in het geheel niet bij het karakter en de opzet van deze nieuwe opleiding. Het is in onze ogen een beetje een ouderwetse term en als we nu één ding niet willen zijn, dan is het dat wel! Op het Teachers College gaat het er dan ook anders aan toe dan op veel hbo-opleidingen: voor een groot deel bepaal je zelf waar je ontwikkelpunten liggen, hoe je daaraan wilt werken en op welke wijze je daar verslag van legt. Zo houden we allemaal een portfolio bij. De ene student vult die met Word-verslagen en ik doe dat via de webcam. Past gelijk mooi bij het vak Digital Education dat we volgen en dat ondertussen, na een halfjaartje Teachers College, tot een van mijn favoriete onderwerpen behoort.'

Lees meer

'Maar ik loop in mijn enthousiasme iets te veel op de zaken vooruit en ik vergeet mijzelf fatsoenlijk te introduceren. Ik heet dus Kaj, 18 jaar oud, havo afgerond en geboren en getogen Lelystatter. Hier woon ik nog steeds. Voor mij superhandig, want toen ik met de Freshman Fase van het Teachers College begon, startte deze in Almere en nog niet in Zwolle, maar in de Craftsman Fase zal ik wel richting Zwolle moeten en nu zit ik er exact tussenin! Wat betreft de Craftsman Fase, de laatste 2,5 jaar waarin je kiest voor een schoolvak of de Pabo, daar weet ik al wat ik wil: wiskunde. Daar was ik op de havo al zeker van en voor mij was het niet zozeer de oriëntatie op basis- én voortgezet onderwijs, maar eerder de aandacht voor een brede ontwikkeling die mijn keuze voor het Teachers College verklaart. Omdat ik nu ook stage loop op een basisschool, ben ik straks wel de ideale leraar voor in de brugklas, want ik snap precies waar de leerlingen net vandaan komen.

De leraar worden die ik later wil zijn

Maar goed, op de havo wist ik dus al dat ik leraar wiskunde wilde worden. Ik heb in mijn eindexamenjaar dan ook eens goed rondgekeken op de Lerarenopleiding Wiskunde van Windesheim. Het was me al snel duidelijk dat ik er qua vakkennis uitstekend zou worden opgeleid, maar toch was ik op zoek naar een extra uitdaging. Als je wiskunde zegt, wordt namelijk niet iedereen er net zo blij van als ik. Te abstract, te saai, wat een droge stof, dat hoor je vaak! Mij lijkt het daarom geweldig om leerlingen in de klas te enthousiasmeren door wiskunde straks tastbaar te maken en de praktijk achter de theorie uit te leggen. Dit doe je niet alleen vanuit een lesboek en juist in het Teachers College krijg je de ruimte om naar andere mogelijkheden te zoeken. Zo experimenteer ik al met een taart uit de supermarkt om op een heldere en tastbare manier aan leerlingen te kunnen uitleggen hoe je de inhoud van iets kunt berekenen. Wie weet vinden mijn leerlingen wiskunde dan opeens heel lekker!

Straks sommen uitleggen in gebarentaal

Ik zit nu in de Freshman Fase, het eerste anderhalve jaar van het Teachers College waarin je je richt op zowel basis- als voortgezet onderwijs en het verbreden van je algemene kennis. In mijn stage op de middelbare school kan ik mij al oriënteren op het vak wiskunde, maar er is ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling: van een documentaire maken voor in de klas tot leren via cultureel erfgoed. Voor mij behoort bijvoorbeeld Walt Disney tot die laatste groep en aan de hand van de animatiefilm Hercules heb ik alle Griekse goden met mijn basisschoolgroepje behandeld. Die brede oriëntatie is mooi, en zo heeft opeens ook taal mijn belangstelling. Dat had ik als typische bèta van tevoren nooit gedacht! Ik wil dat mijn Engels straks goed genoeg is om op een tweetalige school te worden aangenomen en ik leer op dit moment als tweede vreemde taal de gebarentaal. Dus wie weet, wellicht kan ik straks de stelling van Pythagoras wel met mijn handen uitleggen!' 

Verschil

Meer weten over het verschil tussen pabo en Teachers College? Bekijk de vlog van Daniel.

TC-vlogger Daniel: vlog 001


TC-vlogger Daniel: vlog 002