Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs

Inhoud opleiding

Ga aan de slag als docent Werktuigbouwkunde, Motorvoertuigen, Elektrotechniek, vmbo PIE, vmbo BWI, ICT, Bouwkunde of Bouwtechniek.

Bij de start van de opleiding kies jij één van de vier vakrichtingen: docent mbo-bouw, docent mbo-ICT, docent mbo-techniek of docent vmbo-techniek (PIE of BWI). Je wordt specialist in je vakgebied en leert hoe je leerlingen motiveert voor het vak. Door het relatief kleinschalige karakter van de opleiding biedt de tecnische lerarenopleiding persoonlijk onderwijs. Kleine klassen ingedeeld naar vakrichting zorgen voor specifieke aandacht voor de student.

Studieprogramma

De opleiding is opgebouwd rond drie leerlijnen: de beroepsleerlijn, de Samen Opleiden-leerlijn (loopbaanoriëntatie, stage en onderzoek) en de vakleerlijn. Het eerste en tweede jaar zijn ingedeeld in vier perioden. In elke periode besteden we aandacht aan deze drie leerlijnen.student met meetapparaat In dit deel van de studie ligt de lesstof grotendeels vast. In het derde en vierde jaar kies je zelf voor een groot deel waarin je je wilt verdiepen. Binnen jouw vakrichting kies je een specialisatie. Je specialisatie is met name een voortzetting van de vakleerlijn. In jaar drie en vier is bovendien veel ruimte gereserveerd voor de Samen Opleiden-leerlijn. 

Jaar 1 

In het eerste jaar leer je alle aspecten van het docentschap kennen. Een jaar bestaat uit twee semesters. Je krijgt modules als 'Van presenteren naar doceren' en 'Pedagogisch Handelen' en 'Adolescentie, leerprocessen en leermethodieken in het (v)mbo' uit de beroepsleerlijn.

Uit de Samen Opleiden-leerlijn 'Het dagelijks werk' en 'Door het jaar heen'. Docent worden leer je niet alleen uit de boeken. Je past je opgedane kennis ook toe in de praktijk doormiddel van een leerwerkstage.  

Daarnaast volg je modules uit de vakleerlijn afhankelijk van de door gekozen vakrichting. Een kleine greep uit de modules 'Project Opnemen' vanuit de vakrichting Bouw, 'Datacommunicatie en Netwerken' vanuit de vakrichting ICT, 'Techniek in de praktijk' vanuit de vakrichtingen mbo-techniek en vmbo-techniek (PIE of BWI). 

Daarnaast besteden we in het eerste leerjaar aandacht aan rekenen en de Nederlandse taal. Beide onderwerpen sluit je af met een toets. 

Jaar 2 

In het tweede jaar bouw je voort op het eerste jaar en wordt verder gewerkt aan een stevige basis voor het beroep van docent. Met modules uit de beroepsleerlijn als 'omgaan met verschillen' en 'coachend begeleiden'. Uit de vakleerlijn volgt verdieping op verschillende onderwerpen met modules als bijvoorbeeld 'Robotica' uit de vakrichtingen ICT en mbo-techniek, 'Hout en meubelverbindingen in de praktijk' uit de vakrichting vmbo-techniek en 'Metselwerk uitvoeren' uit de vakrichting Bouw . De vertaling naar de praktijk volgt in de Samen Opleiden-leerlijn die jaar 2 steviger wordt ingezet. In eerste instantie gaat het binnen de Samen Opleiden-leerlijn vooral over jou en je studieplan. Waar liggen jouw kwaliteiten en wat kun en wil je verbeteren?  Vooraf en tijdens je stage krijg je deskundige begeleiding van zowel een begeleider van je stageschool als van een Windesheimdocent.  

Jaar 3 en 4

In het derde en vierde jaar kies je zelf voor een groot deel waarin je je wilt verdiepen. Binnen jouw vakrichting kies je een specialisatie. Je specialisatie is met name een voortzetting van de vakleerlijn. En in het tweede semester van het derde jaar volg je een minor. 

In jaar drie en vier is veel ruimte gereserveerd voor de Samen Opleiden-leerlijn. Je ontwikkelt tijdens je studie geleidelijk steeds meer onderzoeksvaardigheden. Tegen het einde van je studie kies je een onderwijskundig onderwerp dat je interesseert en dit onderzoek je mede op je werkplek/stageplek. De Samen Opleiden-leerlijn sluit je af met een openbare les, waarmee je bewijst dat je goed les kunt geven.  

Specialiseer je met minors

In het derde studiejaar kies je een minor. Met deze keuzeminor specialiseer je je en geef je de studie een persoonlijk tintje. Voor de invulling van de minor kun je kiezen uit het minoraanbod van Windesheim. Je kunt de minor ook op je eigen manier invullen – je kiest dan zelf een onderwerp en bepaalt zelf hoe je je daarin verdiept – of je volgt een minor aan een andere hogeschool. In deze laatste twee situaties moet de examencommissie vooraf toestemming geven.

Minors binnen de lerarenopleidingen 

Vakdocent in het VMBO profiel Dienstverlening en Producten

Binnen deze minor ontwikkel je je tot didactisch ontwerper en loopbaanbegeleider voor het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten. Je leert de examendoelstellingen van het profiel te vertalen naar vakoverstijgend onderwijs en loopbaanontwikkeling waarbij je expliciet de regionale arbeidsmarkt betrekt. Je leert leerlijnen ontwikkelen die de onderbouw van het vmbo verbinden met het mbo. Wanneer je deze minor met goed vervolg afrondt, ontvang je bij het behalen van de opleiding direct een bevoegdheid voor het lesgeven in het vmbo-profiel Dienstverlening en Producten.

Educational needs

Meer informatie over deze minor volgt.

Zingeving voor professionals

Meer informatie over deze minor volgt.

Overige minors

Andere minors van Windesheim

Je kunt kiezen uit onder andere:
- Communicatie
- International sustainable development

Minors van andere hogescholen

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst je plannen om ervoor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.

Gemiddelde collegeweek

Je gaat naar colleges in Zwolle, een enkele keer kan het voorkomen dat je les vanuit huis volgt. Lessen rondom de beroepsleerlijn en Samen Opleiden-leerlijn volg je samen met studenten van de lerarenopleidingen Economie en Gezondheidszorg en Welzijn. De lessen uit de vakleerlijn volg je samen met de deeltijdstudenten van de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs op dinsdagmiddag en -avond. Praktijkervaring doe je op door een dag per week stage te lopen in het werkveld. 

Twee studenten met computerStudieloopbaanbegeleiding

Tijdens de studie word je goed begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Hij helpt je met het vormgeven van jouw studie. Bijvoorbeeld bij de keuzes die je maakt, wat je wilt leren en waarom. Je ontdekt hierbij wat jouw sterke en zwakke punten zijn.

Handen uit de mouwen

Onder begeleiding van een docent werk je aan theoretische opdrachten, werkstukken, verslagen, handleidingen en onderwijsleermiddelen. Daarnaast volg je diverse workshops. Je leert hoe je kennis en vaardigheden uit verschillende vakken samenhangend kunt presenteren.  

Studielast

Formeel volg je de opleiding met een studieduur van vier jaar en 240 ECTS-studiepunten (60 ECTS-studiepunten per jaar). Je moet rekenen op een studielast van gemiddeld 40 uur per week, afhankelijk van je reeds verworven kennis en vaardigheden voor het beroep.

In de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs doe je veel specifieke kennis en praktijkervaring op. Het is een vereiste dat je goed zelfstandig kunt studeren, omdat de opleiding veel zelfstudie bevat. Wil je de opleiding combineren met een baan of andere bezigheden, dan moet je snel en efficiënt kunnen werken en plannen. En je moet gemotiveerd zijn om vier jaar hard te werken!

Diploma

Wanneer je de opleiding succesvol afrondt, krijg je de titel Bachelor of Education en ontvang je het getuigschrift Leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in het Technisch Beroepsonderwijs.